Audiencja ogólna: Katecheza o Zmartwychwstaniu

Osłabienie wiary w zmartwychwstanie Jezusa prowadzi do zmniejszenia mocy świadectwa chrześcijan. Na tę zależność Benedykt XVI wskazał w katechezie na audiencji ogólnej. Papież poświęcił ją tajemnicy Zmartwychwstania i nieustannej aktualności tego wydarzenia w życiu Kościoła i świata.

„Wiadomość o zmartwychwstaniu nie starzeje się, bo żywy jest Jezus i żywa jest Jego Ewangelia – mówił Benedykt VI. Przypomniał powiedzenie św. Augustyn, że wiarą chrześcijan jest Zmartwychwstanie Chrystusa. „W Dziejach Apostolskich czytamy, że Bóg uwierzytelnił Chrystusa wobec wszystkich przez wskrzeszenie go z martwych. Sama śmierć na krzyżu nie wystarczała by udowodnić, że jest on Synem Bożym i oczekiwanym Mesjaszem. W ciągu wieków wielu bowiem oddało swe życie dla ważnej sprawy i pozostało umarłymi. Śmierć Chrystusa jest wyrazem Jego wielkiej miłości do nas, ale tylko Zmartwychwstanie dowodzi, że to, czego nauczał jest prawdą” – podkreślił Papież.

Ojciec Święty wskazał, że głoszenie podstawowej prawdy wiary, iż Chrystus zmartwychwstał ma ogromne znaczenie dla Kościoła. Choć jest ona doskonale udokumentowana historycznie, podobnie jak kiedyś, również i dziś nie brakuje tych, którzy chcieliby ją pomniejszyć, bądź wręcz jej zaprzeczyć.

„Osłabienie wiary w zmartwychwstanie Jezusa prowadzi do zmniejszenia mocy świadectwa chrześcijan” – zauważył Papież. - Jeśli w Kościele brakuje wiary w Zmartwychwstanie wszystko się kończy, wszystko się rozpada. Natomiast przylgnięcie sercem i rozumem do ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa zmienia życie, oświeca egzystencję ludzi i narodów”.

Dowodem tych słów są męczennicy. Benedykt XVI zaznaczył, że źródłem ich siły do trwania w przeciwnościach było właśnie spotkanie ze Zmartwychwstałym. Podobnie i dziś wielu ludzi nawraca się i zmienia swe życie po spotkaniu z żyjącym Bogiem. Jego Pascha, jest i naszą pachą, gdyż zmartwychwstały Chrystus daje nam pewność ostatecznego zmartwychwstania. Bez tej pewności - podkreślił Benedykt XVI - próżna jest nasza wiara. Przywołał również spotkanie uczniów ze Zmartwychwstałym na drodze do Emaus. Jak opowiada dzisiejsza Ewangelia poznali Go po łamaniu chleba.

„Jezus łamie chleb także z nami i dla nas. Daje nam samego siebie i otwiera nasze serca. Możemy spotkać i poznać Jezusa w Eucharystii, na tej podwójnej uczcie Słowa oraz konsekrowanego Ciała i Krwi. Każda niedziela jest przeżywaną na nowo Paschą Chrystusa” – powiedział Benedykt XVI.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»