Benedykt XVI: Prorocza rola Chiary Lubich w Kościele XX w.

Chiara Lubich całe życie „oddała bez zastrzeżeń szerzeniu ewangelicznego orędzia w każdym środowisku współczesnego społeczeństwa, zawsze uważna na znaki czasu".

Podkreśla to Papież w przesłaniu, które skierował na ręce kard. Tarcisio Bertone, przewodniczącego 18 marca po południu jej uroczystościom pogrzebowym. Watykański sekretarz stanu odczytał papieskie słowa podczas homilii pogrzebowej w rzymskiej bazylice św. Pawła za Murami.

Benedykt XVI przypomina głęboką więź, jaka łączyła założycielkę ruchu Focolari z jego poprzednikami na Stolicy Piotrowej, począwszy już od Piusa XII. Myśl Papieży była dla niej stałą przewodniczką. „Co więcej – pisze Ojciec Święty – patrząc na jej inicjatywy, można by nawet uważać, że miała jakby proroczą zdolność intuicyjnego wyczuwania tej myśli i realizowania jej z wyprzedzeniem”.

W homilii na Mszy pogrzebowej kard. Bertone zwrócił uwagę, że wiek XX będzie wspominany nie tylko ze względu na osiągnięcia techniczne i naukowe, postęp gospodarczy czy wysiłki na rzecz pokoju. Nie zapobiegły one zresztą niesprawiedliwości społecznej, zbrodniom przeciw ludzkości i do dziś trwającym krwawym konfliktom. W minionym stuleciu Bóg wzbudził też jednak wielu ludzi niosących miłość cierpiącym. Niektórych z tych „pionierów miłości” Kościół wyniósł już do chwały ołtarzy – tak jak św. Alojzego Orione czy bł. Matkę Teresę z Kalkuty. W XX wieku powstały też nowe ruchy kościelne. Jeden z nich założyła Chiara Lubich, wzbudzając w wielu ludzkich sercach Bożą miłość.

Watykański sekretarz stanu wskazał na ewangeliczny ideał jedności, zgodny z modlitwą Chrystusa „aby wszyscy byli jedno”, jaki ruch Focolari niesie tylu ludziom: biskupom i księżom, dzieciom i młodzieży, osobom konsekrowanym i świeckim, małżeństwom, rodzinom i wspólnotom. Przypomniał odważne otwarcie założycielki ruchu na ekumenizm i dialog międzyreligijny w atmosferze odnowy wzbudzonej przez pontyfikat Jana XXIII i Sobór Watykański II. „Jej prorocze intuicje – powiedział purpurat – poprzedziły i przygotowały wielkie przemiany historyczne i niezwykłe wydarzenia, jakie przeżył Kościół XX wieku”.

W pogrzebie Chiary Lubich, transmitowanym przez pierwszy program włoskiej telewizji oraz wiele innych stacji telewizyjnych i radiowych, wzięli udział liczni kardynałowie i biskupi, osoby duchowne i świeckie tak z ruchu Focolari, jak z innych wspólnot kościelnych. Przybyli też przedstawiciele różnych Kościołów chrześcijańskich, innych religii oraz świata polityki.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg