Benedykt XVI do jezuitów: Kościół potrzebuje waszej wierności

„Kościół was potrzebuje, liczy na was, z ufnością zwraca się do was, by docierać do miejsc fizycznych czy duchowych, gdzie inni nie docierają, bądź trudno im dotrzeć" - powiedział Benedykt XVI do jezuitów. Papież przyjął 21 lutego w Watykanie członków 35. Kongregacji Generalnej Towarzystwa Jezusowego.

Nowy generał, o. Adolfo Nicolás SJ, podziękował Benedyktowi XVI za list skierowany do Kongregacji. Papież zachęcał w nim do kontynuowania posługi tam, gdzie Ewangelia i Kościół natrafiają na największe wyzwania. „Jest to służba niejednokrotnie pełniona z narażeniem własnego spokoju, reputacji, bezpieczeństwa” – zauważył o. Nicolás.

„Smuci nas, Ojcze Święty, że nieuniknione braki i niedoskonałości niektórych z nas są czasem wykorzystywane dla udramatyzowania oraz przedstawiania jako konflikty i sprzeczności tego, co często jest wyrazem ludzkich ograniczeń i ułomności, bądź też naturalnych napięć codziennego życia – mówił generał jezuitów. – Nie zrażamy się jednak tym wszystkim. Nie osłabia to naszego zapału nie tylko do służby Kościołowi, ale i do miłowania z większym radykalizmem, zgodnie z duchem tradycji ignacjańskiej, Kościoła hierarchicznego i Ojca Świętego, Wikariusza Chrystusa” – zapewnił o. Nicolás.

Spotykając się z ponad dwustuosobową grupą zakonników w Sali Klementyńskiej, Benedykt XVI zachęcił, aby „z wielką troską kontynuowano formowanie członków Towarzystwa Jezusowego w wiedzy i cnocie, bez zadowalania się przeciętnością”. Współczesny świat, w którym ludzi oddzielają od wiary nie tyle odległości geograficzne co kulturowe, potrzebuje świadków o wybitnych cechach duchowych i ludzkich. Papież wezwał jezuitów do odważnego i rozumnego kontynuowania swej misji. Winno temu towarzyszyć zachowanie wierności posłannictwu Kościoła oraz jego Magisterium, zarówno przez zakonników, jak i prowadzone przez Towarzystwo Jezusowe dzieła. Dotyczy to zwłaszcza takich dyskutowanych kwestii, jak: powszechne zbawienie przez Chrystusa, moralność seksualna, małżeństwo i rodzina.

„Wiem i dobrze rozumiem, że jest to punkt szczególnie wrażliwy i zobowiązujący dla was i wielu waszych współbraci, zwłaszcza zaangażowanych w poszukiwania teologiczne, w dialog z innymi religiami i ze współczesnymi kulturami” – mówił Benedykt XVI. Ponowił wezwanie do refleksji nad odnalezieniem pełniejszego sensu czwartego ślubu posłuszeństwa Następcy Piotra, który szczególnie charakteryzuje jezuitów. „Ślub ten nie oznacza tylko gotowości bycia posłanym na misje w odległe strony, ale także – jak wyraża to pierwotny duch ignacjański czucia z Kościołem i w Kościele – oznacza gotowość miłowania i służenia w odniesieniu do ziemskiego Wikariusza Chrystusa. Chodzi o efektywne i afektywne oddanie, które powinno was uczynić jego cennymi i niezastąpionymi współpracownikami w służbie Kościołowi powszechnemu” – zaznaczył Papież.

Ponadto Benedykt XVI powierzył duszpasterskiej trosce zakonu pracę z ubogimi, zwłaszcza uchodźcami i prowadzenie Ćwiczeń Duchownych.

Towarzystwo Jezusowe liczy obecnie ponad 19 tys. zakonników pracujących na wszystkich kontynentach. W Polsce ma dwie prowincje, z siedzibą w Warszawie i Krakowie, do których należy ponad 650 księży i braci zakonnych.

«« | « | 1 | » | »»