Benedykt XVI: Bezkompromisowa wierność Ewangelii źródłem odnowy życia konsekrowanego

„Proces sekularyzacji postępujący we współczesnej kulturze nie oszczędził niestety również wspólnot zakonnych. Nie można jednak ulegać zniechęceniu, bo choć niemało chmur gromadzi się na horyzoncie życia zakonnego, wyłaniają się i nawet stale rosną oznaki opatrznościowego przebudzenia.

Wzbudza ono pociechę i nadzieję” – powiedział Benedykt XVI do rady kontaktowej między Kongregacją ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego a międzynarodowymi uniami przełożonych generalnych. Jej spotkanie odbyło się 18 lutego w Sali Konsystorza watykańskiego Pałacu Apostolskiego. Obok członków rad wykonawczych unii męskich i żeńskich przełożonych generalnych wzięli w nim udział prefekt, kard. Franc Rodé CM, i sekretarz wspomnianej dykasterii, abp Gianfranco Gardin OFMConv., oraz kardynał sekretarz stanu Tarcisio Bertone SDB.

Jak czytamy w opublikowanym 19 lutego komunikacie ze spotkania, Papież wysłuchał braterskiego dialogu o różnych aktualnych aspektach życia konsekrowanego z uwzględnieniem elementów pozytywnych i trudności. W wygłoszonym na zakończenie obrad przemówieniu nawiązał do usłyszanych świadectw, doświadczeń i pytań.

„Wszyscy odczuwamy, że we współczesnym zglobalizowanym społeczeństwie coraz trudniej głosić Ewangelię i dawać o niej świadectwo. Jeśli dotyczy to wszystkich ochrzczonych, to tym bardziej osób, które Jezus powołuje, by radykalniej naśladowały Go przez konsekrację zakonną – powiedział Benedykt XVI. – Dziś, tak jak w każdej epoce, nie brak szlachetnych dusz, gotowych opuścić wszystkich i wszystko, by pójść za Jezusem i Jego Ewangelią”. Papież wskazał, że współczesnych ludzi pociąga duchowość. Są jednak gotowi słuchać i naśladować tylko tych, którzy konsekwentnie dają świadectwo Chrystusowi. Warto zwrócić uwagę, że dużą liczbę powołań mają właśnie te wspólnoty zakonne, które cechuje bezkompromisowa wierność Ewangelii. Ojciec Święty zauważył, że w łonie licznych grup i ruchów kościelnych budzą się powołania kapłańskie i zakonne.

Wielu młodych wstępuje do klasztorów klauzurowych. Powstają nowe formy życia konsekrowanego. Prawie wszystkie starsze zakony i zgromadzenia przeżyły w ostatnich dziesięcioleciach kryzys związany ze starzeniem się ich członków i spadkiem liczby powołań. Odnotowuje się już jednak oznaki odnowy. Ostatnio tematem niemal wszystkich kapituł generalnych było ponowne odkrywanie pierwotnego charyzmatu. Pozwala to ożywić dawne dzieła i podjąć nowe inicjatywy, zgodne z charyzmatem założyciela czy założycielki. Tę drogę należy kontynuować – wskazał Benedykt XVI.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg