Watykan: Doroczny apel o solidarność z Ziemią Świętą

O wsparcie chrześcijan Ziemi Świętej zaapelował kard. Leonardo Sandri.

Prefekt Kongregacji dla Kościołów Wschodnich podkreślił w specjalnym liście, że obecność chrześcijan w ojczyźnie Jezusa udało się do tej pory utrzymać m. in. dzięki ogólnoświatowej solidarności. Przypomniał zarazem, że brak stabilizacji w Ziemi Świętej prowokuje emigrację, pogłębia ubóstwo i rodzi wciąż nowe problemy, stąd wołanie o dalszą solidarność. Kard. Sandri przypomina zarazem, że jej wyrazem jest nie tylko prowadzona w Wielki Piątek kolekta, ale także pielgrzymowanie do Ziemi Świętej.

W tej zbiórce uczestniczy dosłownie cały świat katolicki, począwszy od bogatych diecezji na Zachodzie po ośrodki misyjne w najbiedniejszych zakątkach globu. „Nie jest ważne, ile kto daje. Istotne jest, żeby nie zapomnieć o tej Ziemi gdzie dokonała się historia naszego zbawienia, gdzie są dotąd miejsca naznaczone obecnością Jezusa Chrystusa, Jego Matki i Apostołów; gdzie do dzisiaj, nieprzerwanie od prawie 2 tys. lat żyją chrześcijanie, gdzie działają szkoły katolickie, szpitale i sierocińce prowadzone przez Kościół” – powiedział Radiu Watykańskiemu ks. Krzysztof Nitkiewicz. Podsekretarz Kongregacji dla Kościołów Wschodnich zwrócił uwagę, że utrzymanie tego wszystkiego, łącznie z miejscami biblijnymi, jest możliwe właśnie dzięki zbiórce dokonywanej w Wielki Piątek.

„Nad przebiegiem kolekty i później nad dystrybucją zebranych ofiar czuwają nasza dykasteria i franciszkańska Kustodia Ziemi Świętej” – powiedział ks. Nitkiewicz. Wyjaśnił też, że w roku 2008 będzie kontynuowana budowa mieszkań dla rodzin chrześcijańskich w Betlejem, zostanie przydzielonych kilkaset stypendiów dla biednej młodzieży, będą organizowane kursy przysposobienia zawodowego dla bezrobotnych, ruszą prace nad odbudową szkoły w miejscowości Maghar, która ucierpiała w wyniku zamieszek oraz jak zawsze prowadzone będą prace restauratorskie w różnych sanktuariach.

W ubiegłym roku fundusze z wielkopiątkowej kolekty zostały przeznaczone m.in. na renowację Groty Mlecznej w Betlejem i sanktuarium w Getsemani. Pomocą materialną objęto też młodzież i najbiedniejsze rodziny.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg