XVI Światowy Dzień Chorego

W tym roku Światowy Dzień Chorego, obchodzony już po raz szesnasty 11 lutego, w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, łączy się z dwoma ważnymi dla życia Kościoła wydarzeniami: ze 150. rocznicą objawień Niepokalanej w Lourdes i z obchodami Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Quebeku, w Kanadzie.

W orędziu na Światowy Dzień Chorego Benedykt XVI zwraca się do chorych i ich opiekunów, a także wspólnot diecezjalnych i parafialnych, by ten dzień był przeżyty pod znakiem 150. rocznicy objawień Matki Bożej w Lourdes i zaplanowanego na ten rok Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego. „Niech to stanie się okazją podkreślenia znaczenia Mszy Świętej, adoracji eucharystycznej i czci dla Eucharystii, sprawiając, że kaplice w szpitalach staną się bijącymi sercami, w których Jezus ofiaruje się nieustannie Ojcu za życie ludzkości. Także rozdawanie Komunii Świętej chorym, sprawowane godnie i w duchu modlitwy, jest prawdziwym umocnieniem dla cierpiącego dotkniętego jakąkolwiek chorobą” – pisze Papież.

W tym roku Światowy Dzień Chorego, obchodzony już po raz szesnasty 11 lutego, w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, łączy się z dwoma ważnymi dla życia Kościoła wydarzeniami: ze 150. rocznicą objawień Niepokalanej w Lourdes i z obchodami Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Quebeku, w Kanadzie. Ujawnia to temat orędzia przygotowanego przez Ojca Świętego Benedykta XVI, które jest zatytułowane: „Eucharystia, Lourdes a duszpasterstwo chorych”. Jak zauważa w nim Papież, „w tej sytuacji pojawia się szczególna sposobność rozważenia ścisłego związku, który istnieje między Misterium eucharystycznym, rolą Maryi w planie zbawienia, a rzeczywistością bólu i cierpienia człowieka”.

Maryja – 150 lat od objawień w Lourdes

Centralne uroczystości Światowego Dnia Chorego odbędą się 11 lutego we francuskim sanktuarium w Lourdes, które w tym roku obchodzi 150-lecie objawień Matki Bożej św. Bernadecie Soubirous. W 1858 roku, w cztery lata po ogłoszeniu przez Piusa IX dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Matka Boża zjawiła się ubogiej pasterce w Grocie Massabielskiej w Lourdes. Podczas osiemnastu zjawień (w okresie 11 lutego-16 lipca) Maryja wzywała do modlitwy i pokuty.
„Maryja jest wzorem całkowitego zdania się na wolę Bożą: przyjęła odwieczne Słowo w sercu i poczęła Je w swoim dziewiczym łonie; zaufała Bogu i, z sercem przebitym mieczem bólu (por. Łk 2, 35), bez wahania dzieliła mękę swego Syna, odnawiając u stóp krzyża na Kalwarii swoje «tak», wypowiedziane podczas zwiastowania” – zaznacza Ojciec Święty w tegorocznym orędziu. „Zjednoczona z Ofiarą Chrystusa, Maryja, Mater Dolorosa, która u stóp krzyża cierpi ze swoim boskim Synem, jest szczególnie bliska wspólnocie chrześcijańskiej, otaczającej opieką swoich cierpiących członków, którzy noszą znaki męki Pańskiej. Maryja cierpi z tymi, którzy przechodzą próbę, razem z nimi żywi nadzieję i daje im pociechę przez swoje macierzyńskie wsparcie”.
Do Lourdes przyjeżdżają często ludzie chorzy, modląc się do Matki Bożej o uzdrowienie ciała lub szukając sił do znoszenia cierpienia. Kościół katolicki uznał oficjalnie 67 cudów spośród prawie 7 tys. uzdrowień, nie dających się wyjaśnić naukowo. Siedem pierwszych cudów przyczyniło się do uznania objawień za prawdziwe. Od 1905 r. działa w sanktuarium biuro, przyjmujące zgłoszenia przypadków uzdrowień i przeprowadzające wstępną konsultację wśród lekarzy obecnych w Lourdes.
Światowy Dzień Chorego ma charakter maryjny także z tego względu, że został ustanowiony przez papieża Jana Pawła II w dniu 13 maja 1992 roku, w 75. rocznicę objawień fatimskich i w 11. rocznicę zamachu na jego życie. Ogólnoświatowe obchody tego Dnia odbywają się co roku w którymś z sanktuarium maryjnych na świecie.

«« | « | 1 | 2 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg