Benetykt XVI: Wiara i rozum muszą iść razem

„Wierz, aby zrozumieć i szukaj prawdy, aby uwierzyć" - to przesłanie św. Augustyna Benedykt XVI przypomniał podczas audiencji ogólnej.

W kolejnej z katechez poświęconych temu wybitnemu Ojcu Kościoła Papież nawiązał do Listu apostolskiego z 1986 r. Jan Paweł II wskazał w nim na aktualność przekonania biskupa z Hippony, że ludzi trzeba prowadzić do nadziei poznania Prawdy.

Poszukiwania intelektualne i duchowe św. Augustyna w szczególny sposób nawiązują do relacji wiary i rozumu. Te dwa wymiary są nieodzowne w poznaniu rzeczywistości. To one pomagają zrozumieć, że Bóg jest tak blisko każdego człowieka. Doświadczenie tej bliskości, św. Augustyn streści w słowach: conversio – nawrócenie i confessio – wyznanie. Nawrócenie prowadzi do poznania Chrystusa, jedynego pośrednika pomiędzy Bogiem a ludźmi. On jest drogą wolności i zbawienia, Głową Kościoła, z którym jest mistycznie zjednoczony. Dzięki Niemu Kościół jest święty, jest Ciałem Chrystusa, w którym Syn Boży modli się przez nas i za nas. Spotkanie Chrystusa i osobiste doświadczenie bliskości Boga zmieniło życie św. Augustyna. Spotkanie z Bogiem podobnie może zmienić nasze życie o ile dostąpimy tej łaski i doświadczymy tajemnicy nawrócenia.

O św. Augustynie Benedykt XVI mówił również pozdrawiając Polaków. „Św. Augustyn uczy nas umiłowania Boga. W znanej modlitwie wyznaje: «Późno Cię ukochałem! Z dala od Ciebie trzymały mnie stworzenia… Twoje światło usunęło moją ślepotę… poczułem i chłonę Ciebie… płonę pragnieniem Twojego pokoju» (por. Wyznania X, 27, 38). Niech ta modlitwa obudzi i w nas pragnienie poznania Boga” – zachęcił Benedykt XVI.

Wśród kilku tysięcy pielgrzymów w Auli Pawła VI było ok. 300 Polaków, w tym arcybiskupi Edward Ozorowski i Kazimierz Nycz. Metropolita warszawski, składający wizytę w kilku watykańskich kongregacjach, powiedział Radiu Watykańskiemu, że przy każdym pobycie w Rzymie stara się uczestniczyć w audiencji, słuchać tego, co mówi Papież, przeżyć na nowo tajemnicę Kościoła. „To jest umocnienie więzi Kościoła warszawskiego z Kościołem rzymskim” – stwierdził abp Nycz.

Oddzielną grupę biskupów przybyłych na audiencję stanowili uczestnicy jubileuszowych uroczystości Wspólnoty św. Idziego. Byli wśród nich biskupi Błażej Kruszyłowicz ze Szczecina i ordynariusz toruński, Andrzej Suski.

„Zostałem zaproszony na obchody 40-lecia Wspólnoty św. Idziego” – powiedział Radiu Watykańskiemu bp Suski. Przypomniał, że wspólnota ta ma charakter ekumeniczny i jest żywo obecna w Kościele powszechnym. „Ponieważ w Toruniu również pielęgnujemy tradycje dialogu ekumenicznego, co roku odbywają się tzw. Kolokwia Toruńskie, nawiązujące do sławnego „Coloquium Charitativum”, dlatego to środowisko jest mi szczególnie bliskie. Jestem tu między innymi po to, aby bliżej poznać osoby zaangażowane w ruch ekumeniczny i nawiązać z nimi bliższe kontakty, tak żeby można ich było ewentualnie również zaprosić do Torunia” – stwierdził bp Andrzej Suski.

Oto polski tekst przemówienia Ojca Świętego:

Drodzy przyjaciele,
po Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan powracamy dziś do wielkiej postaci św. Augustyna. Mój drogi poprzednik Jan Paweł II w roku 1986, czyli 1600. rocznicę jego nawrócenia, poświęcił mu długi i treściwy dokument, list apostolski „Augustinum Hipponensem”. Sam papież określił ten tekst jako „dziękczynienie Bogu za dar, jaki uczynił Kościołowi, a za jego pośrednictwem całej ludzkości, przez to cudowne nawrócenie” (AAS, 74, 1982, s. 802). Do tematu nawrócenia chciałbym powrócić w czasie jednej z najbliższych audiencji. Jest to zagadnienie o podstawowym znaczeniu nie tylko dla jego życia osobistego, ale także dla naszego. W Ewangelii z ubiegłej niedzieli sam Pan zawarł swoje przepowiadanie w słowie: „Nawracajcie się”. Przemierzając drogę św. Augustyna będziemy mogli zastanowić się nad tym, czym jest nawrócenie: jest to rzecz ostateczna, decydująca, ale ta podstawowa decyzja musi rozwijać się i realizować w całym naszym życiu.

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

Reklama

Reklama