Benedykt XVI o Światowej Radzie Kościołów

W tym dniu myślimy z wdzięcznością o pracy wielu osób w ciągu minionych lat i o dialogach ekumenicznych, które zrodziły obfite owoce w ubiegłym wieku - powiedział Benedykt XVI. 25 stycznia przyjął on na audiencji w Sali Papieży w Watykanie członków Wspólnej Grupy Roboczej Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan i Światowej Rady Kościołów (ŚRK) w Genewie.

25 stycznia przyjął on na audiencji w Sali Papieży w Watykanie członków Wspólnej Grupy Roboczej Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan i Światowej Rady Kościołów (ŚRK) w Genewie.

Witając swych gości, papież wyraził radość z tego spotkania i z faktu, że rozpoczyna się nowy etap prac Grupy. Przypomniał, że „owocne stosunki ekumeniczne” między Światową Radą Kościołów a Kościołem katolickim rozpoczęły się w okresie Soboru Watykańskiego II a w 1965 powstała Wspólna Grupa Robocza. Pracuje ona z wielkim zapałem nad umocnieniem „dialogu życia”, który jest „dialogiem miłości”, jak to określił Jan Paweł II w swej encyklice „Ut Unum Sint”. „Współpraca ta stanowi żywy wyraz istniejącej już wcześniej wspólnoty między chrześcijanami i posunęła do przodu sprawę dialogu ekumenicznego i zrozumienia” – podkreślił Ojceic Święty.

Zwrócił następnie uwagę, że przypadająca obecnie setna rocznica zapoczątkowania Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan jest okazją do podziękowania Wszechmocnemu Bogu za owoce ekumenizmu, w którym czuje się obecność Ducha Świętego. Wspiera On wzrastanie wyznawców Chrystusa w jedności w wierze, nadziei i miłości. Wspólna modlitwa chrześcijan jest „nader skutecznym środkiem prowadzącym do uzyskania łaski jedności” – przypomniał Benedykt XVI fragment soborowego Dekretu o ekumenizmie, dodając – za Janem Pawłem II – że dzięki temu „cel, jakim jest jedność, wydaje się bliższy”.

„Tak więc w tym dniu cofamy się myślami do pracy, wykonanej przez tak wiele osób, które przez całe lata próbowały rozszerzyć praktykę ekumenizmu duchowego za pośrednictwem wspólnej modlitwy, nawrócenia serca i wzrastania we wspólnocie” – mówił dalej papież. Wyraził również wdzięczność „za dialogi ekumeniczne, które w minionym wieku zrodziły obfite owoce”. Percepcja tych owoców sama w sobie stanowi ważny krok w procesie wspierania jedności chrześcijańskiej, a Wspólna Grupa Robocza jest szczególnie powołana do poznawania tego procesu i zachęcania do niego – dodał gospodarz spotkania.

Na zakończenie zapewnił, że modli się, aby Grupa w nowym składzie „była w stanie budować na gruncie wykonanej już chwalebnej pracy i coraz bardziej otwierać się na jeszcze większą współpracę, aby modlitwa Pana «aby byli jedno» coraz pełniej urzeczywistniała się w naszych czasach”.

Wspólna Grupa Robocza, złożona z przedstawicieli Kościoła katolickiego i ŚRK, istnieje od 1965. W tym czasie jej skład odnawiano kilkakrotnie, m.in. w latach 1966 i 1975. Członkiem Grupy w latach 1999-2005 był metropolita lubelski abp Józef Życiński.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama