Watykan: Prezentacja inicjatyw Roku św. Pawła

Rzymska Bazylika św. Pawła za Murami będzie centralnym ośrodkiem wydarzeń Roku poświęconego jej patronowi. Podczas konferencji prasowej w Watykanie zaprezentowano zarys programu obchodów upamiętniających dwutysięczną rocznicę urodzin Apostoła Narodów.

Obejmie on różne inicjatywy duszpasterskie i religijno-kulturalne podejmowane w całym Kościele między 28 czerwca br. a 29 czerwca roku przyszłego. Posłużą one odkryciu na nowo postaci św. Pawła i jego dzieła przez chrześcijan, co ma przyczynić się do ożywienia wiary i dzieła ewangelizacji.

Jak poinformował archiprezbiter bazyliki św. Pawła, kard. Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, szczególny akcent obchodów padnie na kwestie związane z działaniami na rzecz jedności chrześcijan. W pobliżu grobu apostoła powstanie specjalna kaplica ekumeniczna, w którą przemieni się baptysterium bazyliki. Będzie przeznaczona szczególnie dla zorganizowanych grup pielgrzymów niekatolików.

Zanotowano bowiem duże zainteresowanie Rokiem św. Pawła ze strony chrześcijan innych denominacji. Podobną inicjatywę w dwutysiąclecie urodzin Apostoła Narodów ogłosił duchowy zwierzchnik prawosławia patriarcha Bartłomiej I.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama