Fińska delegacja ekumeniczna u Ojca Świętego

Na znaczenie modlitwy i Słowa Bożego dla ekumenizmu wskazał Benedykt XVI, spotykając się z międzywyznaniową delegacją fińską.

Na jej czele stali: luterański biskup Turku Kari Mäkinen i katolicki biskup Helsinek, polski sercanin Józef Wróbel. Finowie pielgrzymują co roku do grobu św. Henryka w rzymskiej bazylice Santa Maria sopra Minerva. Św. Henryk żył w XII wieku i jako biskup Uppsali w Szwecji prowadził misje na terenie dzisiejszej Finlandii, gdzie poniósł śmierć męczeńską.

Benedykt XVI nawiązał do zaczynającego się 18 stycznia Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, który zapoczątkował dokładnie sto lat temu ks. Paul Wattson. Towarzyszący tegorocznym obchodom apel «Nieustannie się módlcie» „przypomina nam, że autentyczne życie w komunii możliwe jest tylko wtedy, gdy uzgodnienia doktrynalne i formalne deklaracje są stale kierowane światłem Ducha Świętego” – powiedział Papież.

Ojciec Święty wyraził radość z owoców dialogu teologicznego prowadzonego przez katolików z fińskimi i szwedzkimi luteranami. Nawiązał też do obchodzonej w 2007 r. w Finlandii 450. rocznicy śmierci Mikaela Agricoli. Jego przekład Biblii miał wielkie znaczenie dla rozwoju fińskiego języka i literatury.

Rzymskie obchody Tygodnia Modlitw rozpoczęły się już 17 stycznia wieczorem w kościele świętej Brygidy. Nabożeństwu ekumenicznemu przewodniczył kard. Walter Kasper z Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Uczestniczyli przyjęci dziś przez Papieża fińscy luteranie z bp. Kari Mäkinenem.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama