List Benedykta XVI do jezuitów obradujących na 35. Kongregacji Generalnej

35. Kongregacja Generalna Towarzystwa Jezusowego jest opatrznościową okazją do odnowienia w zakonie ducha ascezy i apostolstwa, aby jezuici mogli stawiać czoła współczesnym wyzwaniom, wierni Chrystusowi i Kościołowi. Benedykt XVI zwrócił na to uwagę w liście do o. Petera-Hansa Kolvenbacha SJ.

Papież podziękował ustępującemu generałowi za roztropne kierowanie zakonem w ciągu niełatwego ćwierćwiecza jego historii. Zapewnił o swej wdzięczności za wkład jezuitów na różnych polach apostolstwa. Podziękował także za kompetentną pomoc z ich strony, której osobiście doświadczał jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary.

Benedykt XVI zaznaczył, że Kościół bardzo liczy na Towarzystwo Jezusowe w tym, co stanowi jego szczególną odpowiedzialność na polu teologii, duchowości i misji. Odwołując się do składanego przez profesów zakonu czwartego ślubu posłuszeństwa Papieżowi, Ojciec Święty zachęcił obradującą Kongregację do zwrócenia szczególnej uwagi na wierność katolickiemu nauczaniu. Wymienił tu takie obszary jak: Chrystus i religie, teologia wyzwolenia, moralność seksualna, nierozerwalność małżeństwa oraz duszpasterstwo osób homoseksualnych.

Towarzystwo Jezusowe ze swej strony zadeklarowało wolę szczerej odpowiedzi na zachętę i wymagania Ojca Świętego. „Znaczna część obrad Kongregacji będzie dotyczyć zagadnień tożsamości i misji jezuitów oraz zakonnego i apostolskiego posłuszeństwa, zwłaszcza posłuszeństwa Papieżowi” – napisał w liście do Benedykta XVI o. Peter-Hans Kolvenbach. Jego następcę zebrani na Kongregacji Generalnej jezuici mają wybrać 19 stycznia

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama