Kopiec Jana Pawła II w Drohiczynie

W kościołach diecezji drohiczyńskiej w najbliższą niedzielę zostanie odczytane przesłanie Ordynariusza drohiczyńskiego, w którym Ksiądz Biskup odwołując się do historycznego pobytu Jana Pawła II na podlaskiej ziemi wzywa diecezjan do aktywnego włączenia się w budowę kopca upamiętniającego dziesięciolecie tego wielkiego wydarzenie.

Powstanie on na drohiczyńskich błoniach na miejscu, gdzie w czerwcu 1999 r. miało miejsce ekumeniczne i ponad religijne spotkanie Namiestnika Chrystusowego z braćmi prawosławnymi, protestantami i przedstawicielami polskich muzułmanów.

Publikujemy treść przesłania:

Przesłanie Biskupa Drohiczyńskiego o budowie kopca, upamiętniającego pobyt Jana Pawła II w naszej Diecezji.

Czcigodni Bracia w Kapłaństwie,
Drodzy Diecezjanie,

ciągle są żywe w naszych sercach słowa pozdrowienia, wypowiedziane przez Ojca Świętego Jana Pawła II, podczas Nabożeństwa Ekumenicznego, dnia 10 czerwca 1999 roku, w Drohiczynie:

„Witaj, ziemio podlaska. Ziemio ubogacona pięknem przyrody, a przede wszystkim uświęcona wiernością tego ludu, który w czasie swojej historii był niejednokrotnie boleśnie doświadczany i musiał zmagać się z ogromnymi i różnorodnymi przeciwnościami. Zawsze jednak trwał wiernie przy Kościele, i tak jest po dzień dzisiejszy”.

Słowa powyższe zapadły głęboko w naszej pamięci. Wpisały się na zawsze w nasze dzieje i wciąż trwają w naszej świadomości. Warto więc przypomnieć, ze zbliża się dziesiąta rocznica pobytu Sługi Bożego Jana Pawła II wśród nas. Z całej Polski dochodzą do nas wieści, o tym, że wszystkie miejscowości, które odwiedził Ojciec Święty zabiegają o to, aby ten fakt w jakiś sposób utrwalić z myślą o potomnych. Budowane są piękne pomniki, zakładane są różne instytucje, zwłaszcza o charakterze kulturowym i religijnym.

Nadchodzi czas, abyśmy i my pomyśleli o tym, w jaki sposób mamy przekazać następnym pokoleniom Mieszkańców Podlasia naszą wdzięczność Janowi Pawłowi za Jego nawiedzenie naszej Diecezji. Wiemy dobrze, że nie stać nas na rzeczy monumentalne. Ale też nie możemy zapominać, jak wielką cenę dla naszych Poprzedników i dla nas ma nasza ziemia podlaska, ta właśnie ziemia, o której tak pięknie mówił Papież. Z tego to względu pragniemy zbudować kopiec z podlaskiej ziemi, zwieńczony pękniętym krzyżem.

Obok naszej podzięki, wyrażanej stale w modlitwach o rychłą kanonizacja Jana Pawła II, ciesząc się Ekumenicznym Instytutem Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II, korzystając z Domu Miłosierdzia, także upamiętniającego Ojca Świętego, powstał właśnie zamysł, aby na miejscu papieskiej celebracji usypać pamiątkowy kopiec.

W polskiej tradycji kopce były dziełem społeczeństwa i są wyrazem hołdu oraz wdzięczności. W naszej części Polski nie ma takiego symbolu i z tego względu wydaje się, że będzie on miał wielką wymowę, również o charakterze wychowawczym, przypominając Osobę i naukę pierwszego Papieża z Rodu Polaków.

Ufam, że ta idea znajdzie wsparcie wśród wszystkich mieszkańców naszej Diecezji. Zapraszam więc naszych kapłanów, osoby konsekrowane, samorządowców i wszystkich diecezjan do pełnego włączenia się w to dzieło. Już teraz możemy zacząć przywozić ziemię i kamienie na miejsce naszego spotkania z Ojcem Świętym. Niech ten kopiec powstanie z ziemi podlaskiej, ofiarowanej przez nas. Organizacją transportu zajmą się księża proboszczowie. Mamy nadzieję, że do wiosny ziemia zostanie dostarczona i będzie można przystąpić do budowy kopca.

Korzystając z okazji, aby podziękować za wsparcie modlitewne i za wyjście naprzeciw tej idei, bardzo prostej, ale i godnej, gdyż chcemy Janowi Pawłowi II ofiarować to, co było i jest niesłychanie cenne, chcemy Mu ofiarować naszą ziemię podlaską.

Na czas powstawania kopca i na trudy z tym związane udzielam wszystkim pasterskiego błogosławieństwa w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

+ Antoni P. Dydycz
Biskup Drohiczyński

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama