Papieska Rada "Iustitia et Pax" - sesja po 3 latach

„Rozwój ludzki dzisiaj - problemy i perspektywy". Na taki temat w dniach 20-21 listopada w Rzymie obraduje Papieska Rada „Iustitia et Pax". Jest to pierwsza sesja plenarna tej dykasterii podczas obecnego pontyfikatu. Poprzednia odbyła się w październiku 2004 r.

Tematyka obecnych obrad nawiązuje do minionej w tym roku 40. rocznicy encykliki Pawła VI „Populorum progressio”. Nauczanie Kościoła o ludzkim rozwoju w okresie od ogłoszenia tego dokumentu omówi 21 listopada kard. Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga z Hondurasu. W programie sesji plenarnej Papieskiej Rady „Iustitia et Pax” jest też zapowiedź 3 nowych publikacji. Ich tytuły to: „Ubóstwo a globalizacja”, „Sprawiedliwość karna a reedukacja przestępcy” oraz „Walka z korupcją dzisiaj”.

Watykańska dykasteria zajmująca się problemami sprawiedliwości i pokoju planuje zorganizowanie 4 międzynarodowych kongresów na następujące tematy: „Polityka, demokracja a wartości”, „Rozbrojenie arsenałów i nastawień”, „Świeccy a nauka społeczna Kościoła” oraz „Etyka i podatki”. Ponadto uczestnicy sesji plenarnej zapoznają się ze sprawą beatyfikacyjną zmarłego w 2002 r. kard. François Xaviera Nguyên Van Thuâna. Wietnamski purpurat, więziony jako biskup przez komunistów, był w latach 1998-2002 przewodniczącym Papieskiej Rady „Iustitia et Pax”. Stan procesu przedstawi jego postulatorka, którą jest osoba świecka, adwokat Silvia Correale.

Po zakończeniu dwudniowej sesji plenarnej Papieskiej Rady „Iustitia et Pax” w Rzymie w dniach 22-24 listopada odbędzie się drugi światowy kongres kościelnych organizacji działających na rzecz sprawiedliwości i pokoju. Pierwsze takie spotkanie miało miejsce przed 3 laty, również po sesji plenarnej tej dykasterii. Temat tegorocznego kongresu brzmi: „Rozwój całego człowieka – rozwój wszystkich ludzi”. On także nawiązuje do 40-lecia encykliki „Populorum progressio”. Uwzględnia nowe sytuacje, jakie pojawiły się od czasu opublikowania tego dokumentu, oraz aktualne wyzwania dla katolickiej nauki społecznej. Chodzi zwłaszcza o ekologię ludzką, pluralizm, dialog między kulturami i globalizację.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama