Światowe media o papieskiej podróży

Rozpoczęcie jedynej w tym roku europejskiej pielgrzymki Benedykta XVI nie znalazło wielkiego oddźwięku w światowych mediach.

W Niemczech nieco obszerniej o papieskiej podróży do Austrii pisze prasa bawarska. „Münchner Merkur” przytacza słowa Ojca Świętego, że celem jego odwiedzin nad Dunajem jest umocnienie tamtejszych katolików w wierze. Podkreślono symboliczne znaczenie modlitewnej refleksji przy pomniku austriackich ofiar Holokaustu na wiedeńskim Judenplatz, a także wolę kontynuowania dialogu z muzułmanami.

Francuski dziennik katolicki „La Croix”, jest przekonany, że Ojciec Święty znając doskonale sytuację lokalnego Kościoła zwróci uwagę na sprawy najistotniejsze dla tamtejszych katolików i zachęci ich do świadectwa wiary. Sporo miejsca poświęcono odradzaniu się Kościoła, nowym inicjatywom duszpasterskim, takim jak przeprowadzone przed czterema laty misje miejskie w Wiedniu, czy tegoroczna tak zwana „Noc Kościołów”, w której wzięło udział 40 tys. osób. „Większość Austriaków jest dumna z wizyty mówiącego ich językiem Papieża” – stwierdza wysłanniczka „La Croix”.

Natomiast włoski dziennik katolicki „Avvenire” oczekuje, że przesłanie Benedykta XVI będzie miało duże znaczenie nie tylko dla Austrii, ale także dla całego kontynentu, że przypomni znaczenie konstrukcji europejskiej i związaną z nią odpowiedzialność. Dziennik cytuje wypowiedź kard. Schönborna, który jest przekonany, że Papież mający dar słowa łączenia emocji z rozumem, poruszy serca wielu Austriaków.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama