Benedykt XVI: Katecheza o św. Grzegorzu z Nyssy

Tylko dążąc na co dzień do świętości możemy w pełni realizować swe człowieczeństwo - przypomniał Benedykt XVI na audiencji ogólnej. Żyjąc z Bogiem stajemy się Jego światłem dla ludzi i świata. Taka była konkluzja Papieskiej katechezy o św. Grzegorzu z Nyssy.

Ten Ojciec Kościoła urodził się około 335 r. w Kapadocji na terenie dzisiejszej Turcji. W tajemnice chrześcijaństwa wprowadził go rodzony brat, św. Bazyli. Papież podkreślił, że św. Grzegorz z Nyssy daje przykład, jak nie tracić czasu na rzeczy zbyteczne, ale poszukiwać tego, co naprawdę ważne.

Główne przesłanie papieskiej katechezy streszczono w języku polskim. Przypomniano w nim, że "św. Grzegorz z Nyssy studiował filozofię i retorykę. Wiódł życie ascetyczne. Został wybrany na biskupa Nyssy i gorliwie pełnił tę posługę. Równocześnie z wielkim znawstwem włączał się w dyskusję teologiczną na temat Trójcy Świętej. Podczas Soboru Konstantynopolitańskiego w 381 roku przyczynił się do wypracowania definicji o bóstwie Ducha Świętego. Był znakomitym pisarzem i egzegetą. Szczególnie wiele miejsca poświęcił medytacji nad stworzeniem człowieka, nad rolą Mojżesza w historii zbawienia, nad modlitwą Pańską i Błogosławieństwami. Uważany jest za ojca mistyki chrześcijańskiej opartej na nieustannym dążeniu do kontemplacji Boga, w którym człowiek znajduje swe ostateczne spełnienie".

Ojciec Święty potępił sprawców pożarów, które trawią Grecję, Włochy i inne kraje Europy. Zachęcił do modlitwy za ofiary tych tragedii a także katastrofalnych powodziw niektórych krajach wschodnich.

„W obliczu tak dramatycznego kryzysu, który spowodował liczne ofiary i ogromne szkody materialne, niepokój budzi nieodpowiedzialne postępowanie tych, którzy wystawiają na szwank nietykalność osób i niszczą dziedzictwo przyrody, cenne dobro całej ludzkości. Przyłączam się do wszystkich, którzy słusznie potępiają te przestępcze czyny i zachęcam do modlitwy w intencji ofiar tych tragedii” - apelował Papież .

Benedykt XVI nawiązał też do 25. rocznicy wizyty Jana Pawła II w Republice San Marino. Przybyłych stamtąd pielgrzymów zachęcił, by pamięć o tym wydarzeniu przybliżała ich do Boga. Po audiencji ogólnej Ojciec Święty powrócił do swej letniej rezydencji w Castelgandolfo. 1 września uda się stamtąd do Loreto, gdzie spotka się z włoską i europejską młodzieżą. Dwudniowa pielgrzymka wpisuje się w tak zwaną „Agorę młodych”, będącą przygotowaniem do Światowego Dnia Młodzieży w Sydney.

Poniżej publikujemy pełny tekst papieskiej katechezy

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

Reklama

Reklama