Episkopat słowacki z wizytą "ad limina"

Benedykt XVI przyjął na poszczególnych audiencjach 8 biskupów słowackich, którzy przybyli z wizytą „ad limina Apostolorum". Pobyt w Rzymie rozpoczęli wspólną Eucharystią przy grobie św. Piotra. Poprzednia wizyta o takim charakterze miała miejsce dziewięć lat temu a przesunięcie w czasie było spowodowane stanem zdrowia Jana Pawła II.

Wśród 18 biskupów wchodzących w skład Konferencji Biskupów Słowacji są m.in. dwaj arcybiskupi metropolici - bratysławsko-trnawski i koszycki, grekokatoliccy: eparcha z Preszowa i egzarcha z Koszyc oraz, od stycznia 2003 r. ordynariusz polowy. Słowacja ma też 5. emerytowanych biskupów, w tym emerytowanego ordynariusza Nitry, kard. Jana Chryzostoma Koreca.

Pobyt biskupów w Wiecznym Mieście będzie okazją do spotkań z pielgrzymami z kraju i ze Słowakami żyjącymi w Rzymie i we Włoszech. Wierni zaproszeni są do udziału w Mszach Świętych odprawianych w tym czasie w głównych rzymskich bazylikach oraz w specjalnym spotkaniu - koncercie, który odbędzie się w bazylice Św. Pawła za Murami, w czwartek 14 czerwca.

Rzymska wizyta biskupów budzi spore zainteresowanie słowackich dziennikarzy w związku z przygotowywanym od kilku lat nowym projektem administracji kościelnej na Słowacji. W mediach krążą spekulacje dotyczące nowych diecezji i ewentualnych zmian personalnych w Episkopacie.

Powierzchnia Republiki Słowackiej jest sześciokrotnie mniejsza od Polski (49.034 km²) a na terytorium tego kraju mieszka ponad 5 mln osób (5.384.822). Katolicy stanowią ¾ ludności, w tym 4% to grekokatolicy. 1/8 mieszkańców kraju deklaruje się jako niewierzący, zaś 9% ludności stanowią protestanci.

Słowacja wiąże dzieje swego chrześcijaństwa z misją św. Metodego w IX w., zaś pierwsza diecezja na jej terytorium, w Nitrze, powstała w r. 880. Do końca pierwszej wojny światowej dzieje tamtejszego Kościoła były ściśle związane z monarchią węgierską. Po jej upadku i konkordacie z Czechosłowacją (1927 r.) diecezje na terytorium Słowacji poddano jurysdykcji Stolicy Apostolskiej, ale na utworzenie oddzielnej prowincji kościelnej trzeba było czekać pół wieku – aż do r. 1977. W okresie dyktatury komunistycznej Kościół utracił swobodę działania, a zakony zmuszone zostały do pracy konspiracyjnej. Wielu duchownych i świeckich dało wówczas świadectwo heroicznej wiary. Krótko po „aksamitnej rewolucji”, w kwietniu 1990 roku odwiedził ten kraj Jan Paweł II. Oddzielna konferencja episkopatu została ustanowiona w marcu 1993 r., zaledwie dwa miesiące po podziale Czechosłowacji.

Zdaniem przewodniczącego episkopatu, bp. Františka Tondry, do najpilniejszych zadań Kościoła na Słowacji należy stworzenie duszpasterstwa poszczególnych środowisk i grup, aby dotrzeć z Ewangelią do każdej osoby. Istotnym wyzwaniem jest podniesienie poziomu katolickich środków przekazu. Słowacki Kościół staje w obliczu spadku liczby powołań, stąd również konieczność odpowiedniego duszpasterstwa młodzieży – zaznaczył bp Tondra.

«« | « | 1 | » | »»