Aparecida: Apel do szefów państw G 8 na zakończenie konferencji

Eucharystią koncelebrowaną w sanktuarium w Aparecidzie zakończono prace V Konferencji Ogólnej Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów.

30 maja uczestnicy przyjęli tekst dokumentu końcowego. Głosowano nad jego trzecią redakcją. 11 czerwca dokument przekaże Papieżowi przewodniczący CELAM, kard. Francisco Javier Errázuriz z Santiago de Chile. Publikację zatwierdzonego przez Ojca Świętego tekstu przewiduje się na lipiec lub sierpień.

W Aparecidzie podano syntezę dokumentu. Ma on 4 części, dzielące się z kolei na rozdziały. Pierwsza nosi tytuł: „Życie naszych ludów” i ukazuje sytuację kontynentu. „Życie Jezusa Chrystusa w jego uczniach misjonarzach” – to druga część, o konsekwencjach, jakie ma dla chrześcijanina powołanie do głoszenia Ewangelii. Priorytetów duszpasterskich dotyczy tekst zatytułowany: „Życie Jezusa Chrystusa dla naszych ludów”. Natomiast ostatnią część – „Nasze ludy a kultura” – poświęcono ewangelizacji inkulturowanej, o której mówiono już na poprzednich konferencjach, w Puebli i w Santo Domingo.

Wcześniej biorący udział w konferencji biskupi wystosowali apel do szefów państw i rządów grupy G 8 (7 najbardziej uprzemysłowionych państw świata i Rosji), które odbędzie się 6-8 czerwca w Heiligendamm na niemieckim wybrzeżu Bałtyku.Jego główną tezą jest przypomnienie, że gospodarka światowa ma sprzyjać ludzkiemu rozwojowi i ochronie środowiska. Jej podstawami winny być: sprawiedliwość, solidarność i troska o globalne dobro wspólne.

W dokumencie biskupi Ameryki Łacińskiej zwracają się do szefów państw i rządów G 8 jako pasterze ludów, które cierpią z powodu niesprawiedliwych relacji między krajami bogatymi i ubogimi. Przypominają im, że podjęte decyzje będą miały konsekwencje dla życia wielu milionów ludzi. Nawiązują do listu Benedykta XVI z 16 grudnia 2006 r. do kanclerz Niemiec Angeli Merkel, która przewodniczy obecnie grupie G 8. Wraz z Papieżem latynoamerykańscy biskupi są przekonani, że najpilniejszym zadaniem jest dziś położenie kresu skrajnej nędzy do 2015 r. przez oddanie do dyspozycji koniecznych zasobów. „Sprawa ta dotyczy pokoju i bezpieczeństwa na świecie” – dodają uczestnicy konferencji w Aparecidzie.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama