Papieska podróż w światowych mediach

Światowe media zwracają uwagą, że pierwsza pielgrzymka Benedykta XVI poza Europę ma ogromne znaczenie nie tylko dla Ameryki Łacińskiej, ale także dla całego świata.

Czynnikiem decydującym jest fakt, że na kontynencie amerykańskim mieszka ponad połowa wszystkich katolików.

Włoski dziennik katolicki „L’Avvenire” przypomina, że w otwarciu trzech poprzednich konferencji ogólnych latynoamerykańskich episkopatów uczestniczyli Papieże Paweł VI i Jan Paweł II. W komentarzu redakcyjnym gazety podkreślono nadzieje, jakie Ojciec Święty wiąże z tym kontynentem oraz rolą tamtejszych katolików, których misja obejmuje cały świat. Lewicowy dziennik „La Repubblica” wskazuje na wyzwanie, jakim dla Kościoła brazylijskiego i całej Ameryki Łacińskiej są sekty neoprotestanckie, obiecujące sukces na ziemi jako zadatek Królestwa niebieskiego. Zdaniem włoskiej gazety Benedykt XVI będzie w Brazylii głosił Ewangelię.

Podejmie próbę przekonywania słowem i argumentami racjonalnymi. „Corriere della Sera” porównuje pierwszą pielgrzymkę do tego kraju, w 1980 r., Jana Pawła II i obecną Benedykta XVI. Pomimo ewidentnych różnic łączy je apel do chrześcijan o zaangażowanie na rzecz sprawiedliwości społecznej. Dziennik podkreśla istotne zmiany polityczne, których doświadczyła w minionym ćwierćwieczu Brazylia i cały kontynent. Podczas pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II obecny prezydent Lula był ukrywającym się związkowcem, obecnie spotka się w São Paulo z Papieżem w siedzibie władz.

„The Washington Post” opisuje oczekiwania Brazylijczyków. Spodziewają się oni, że Ojciec Święty odniesie się bezpośrednio do problemów doktrynalnych i społecznych tamtejszego Kościoła, negatywnych konsekwencji globalizacji i ubóstwa, w którym żyje ¼ społeczeństwa. Rozmówcy wysłannika gazety zapewniają, że chcą powiedzieć Papieżowi, iż pomimo istniejących problemów nie tracą nadziei, ufności i radości.

Paryski dziennik „Le Figaro” zwraca uwagę na wyzwania laicyzacji a także nawiązywanie przez populistyczne władze niektórych państw regionu do kultury przedkolumbijskiej. Podkreśla zarazem nowe problemy, jakimi staje się legalizacja aborcji czy uchwalanie ustaw wymierzonych w rodzinę.

„Le Monde”, nawiązując do wybitnych postaci Kościoła tego regionu, jak choćby abp Helder Camara, pyta: czy Benedykt XVI wzbudzi „nowych proroków” dla Ameryki Łacińskiej.

„Frankfurter Allgemeine Zeitug” uważa, że w złożonej sytuacji Ameryki Łacińskiej radykalni protestanci dokonują w istocie tego, co Jan Paweł II nazwał nową ewangelizacją. Mimo wszystko trzy czwarte mieszkańców tego regionu należy do Kościoła katolickiego i nadal wiąże z nim nadzieję na godne życie - zauważa niemiecki dziennik

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama