Benedykt XVI podziękował misjonarzom za głoszenie Ewangelii

Wdzięczność misjonarkom i misjonarzom za szerzenie Ewangelii - nieraz za cenę własnej krwi - wyraził Papież, spotykając się z uczestnikami międzynarodowego kongresu na 50-lecie encykliki „Fidei donum".

Ten dokument Piusa XII wprowadził nową formę współpracy misyjnej. Polega ona na wysyłaniu do „młodych” Kościołów – szczególnie w Afryce – księży diecezjalnych ze „starych „krajów chrześcijańskich. Chodziło o to, by rozbudzić zapał misyjny w całym Ludzie Bożym, a równocześnie rozwinąć współpracę między diecezjami o dawnej tradycji z terenami pierwszej ewangelizacji. Benedykt XVI przypomniał, że taką wymianę usilnie poparli kolejni Papieże i Sobór Watykański II. Diecezje ofiarnie, za cenę własnych wyrzeczeń, wysłały na misje licznych księży.

„W ciągu tych dziesięcioleci kontakty i wymiana misyjna stały się bardziej intensywne, również dzięki rozwojowi środków przekazu. W ten sposób Kościół wszedł w kontakt praktycznie z każdą cywilizacją i kulturą. Z drugiej strony wymiana darów między wspólnotami kościelnymi dawnej i najnowszej daty stała się wzajemnym ubogaceniem. Przyczyniła się do wzrostu świadomości, że wszyscy jesteśmy «misjonarzami» – to znaczy wszyscy włączamy się, choć na różne sposoby, w głoszenie i dawanie świadectwa Ewangelii” – powiedział Benedykt XVI.

Ojciec Święty zwrócił uwagę na problemy związane dziś z kryzysem powołań i zmniejszeniem liczby księży diecezjalnych. Zachęcił do ufnej modlitwy, by w „winnicy Pańskiej” nie zabrakło „robotników”.

W spotkaniu z Papieżem uczestniczył dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce, ks. Jan Piotrowski

„Rada Wyższa Papieskich Dzieł Misyjnych w tym roku zaczęła od rzeczy bardzo praktycznych: dokonanie bilansu za rok 2006 w tym, co dotyczy działalności duszpasterskiej Papieskich Dzieł Misyjnych, jak również pomocy duchowej i materialnej” – powiedział Radiu Watykańskiemu dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce. Jak zaznaczył ks. Piotrowski „jedną z rzeczy ważniejszych jest sugestia kard. Ivana Diasa, prefekta Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, że w posłudze Papieskim Dziełom Misyjnym jako dyrektorzy jesteśmy administratorami powierzonych sobie dóbr duchowych, które rodzą się w Kościołach lokalnych na poszczególnych kontynentach jak i dóbr materialnych, kiedy poszczególne Kościoły lokalne, nawet te młode składają ofiary na rzecz Kościołów jeszcze biedniejszych i potrzebujących ciągle pomocy zarówno duchowej jak i materialnej”. Sesja Rady Wyższej Papieskich Dzieł Misyjnych zakończy się międzynarodowym kongresem „Fidei Donum”. Będzie to okazja do refleksji nad dokumentem Papieża Piusa XII, jakim jest encyklika „Fidei donum” opublikowana 50 lat temu.

«« | « | 1 | » | »»