Benedykt XVI: Katecheza o modlitwie i Kościele u Orygenesa

W cyklu katechez o postaciach rodzącego się Kościoła Benedykt XVI kontynuował refleksję poświęconą Orygenesowi. Na audiencji ogólnej 2 maja przypomniał znaczenie jego nauczania o modlitwie i Kościele. Dążenie do doskonałości duchowej, nakreślone przez Orygenesa, pozostaje także dziś ważnym i konkretnym wyzwaniem - podkreślił Papież.

W traktacie „O modlitwie” ten znany teolog dowodzi, że dla poznania Pisma Świętego - bardziej niż studium - potrzebna jest medytacja i intymna więź z Chrystusem. Podczas modlitwy, zaznaczył w „Liście do Grzegorza”, można zrozumieć sens pism natchnionych. Głosił, że drogą do poznania Boga jest miłość, która przenikając modlitwę sprawia, że Bóg i człowiek stają się jednością ducha.

Mówiąc „O Kościele”, Orygenes położył szczególny akcent na powszechne kapłaństwo wiernych. Nauczał, że wierzący w Chrystusa są ludem wybranym, świętym, królewskim i kapłańskim. W homilii na temat Księgi Kapłańskiej, używając porównań: o „przepasanych biodrach”, „szatach kapłańskich”, „zapalonych pochodniach”, przypomniał wierzącym, że składanie kapłańskiej ofiary domaga się od nich czystości serca, czujności, gotowości na spotkanie z Panem. Nieodzownym warunkiem jest przy tym wiara, życie Bożym Słowem i modlitwa.

W trakcie audiencji nad Placem św. Piotra przeszła ulewa. Nawiązując do coraz mocniejszego deszczu Papież zauważył, że w czasie nasilającej się we Włoszech suszy jest on prawdziwym błogosławieństwem. Wkrótce potem dziesiątki tysięcy pielgrzymów mogły już się cieszyć pełnym słońcem.

Pozdrawiając pielgrzymów z Ameryki Łacińskiej Benedykt XVI poprosił o modlitwę w intencji jego bliskiej pielgrzymki do Brazylii. Kanonizuje tam pierwszego brazylijskiego świętego bł. Antoniego od św. Anny Galvao i otworzy V Konferencję Ogólną Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów.

Zwracając się do Polaków Papież powiedział: "Pozdrawiam pielgrzymów z Polski i z innych krajów świata. Jutro przypada Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Wiem, że to święto jest szczególnie bliskie sercu Polaków. Ufni w pomoc Jasnogórskiej Królowej, Jej polecajcie sprawy waszych rodzin i waszej Ojczyzny. Niech Ona uprosi wszystkim obfitość łask Chrystusa i Jego błogosławieństwo"- powiedział Ojciec Święty.

Korzystając z długiego weekendu na spotkanie z Benedyktem XVI przybyło ponad 6 tys. naszych rodaków.

Poniżej za KAI publikujemy pełny tekst papieskiej katechezy.

Drodzy bracia i siostry,
w ubiegłą środę katecheza poświęcona była wielkiej postaci Orygenesa, doktora aleksandryjskiego z II-III wieku. Rozważaliśmy wówczas życie i spuściznę literacką tego wielkiego nauczyciela z Aleksandrii, wskazując na "trojakie odczytanie" przez niego Biblii jako na rdzeń ożywiający całe jego dzieło. Pominąłem - aby powrócić do nich dzisiaj - dwa aspekty nauki Orygenesa, które uważam za najważniejsze i aktualne: zamierzam mówić o jego nauczaniu na temat modlitwy i Kościoła.

Prawdę powiedziawszy Orygenes - autor ważnego i ciągle aktualnego traktatu "O modlitwie" - stale przeplata swoją twórczość egzegetyczną i teologiczną doświadczeniami i sugestiami dotyczącymi modlitwy. Mimo całego teologicznego bogactwa myśli nie jest to nigdy wykład czysto akademicki; oparty jest zawsze na doświadczeniu modlitwy i kontaktu z Bogiem. Według niego bowiem zrozumienie Pisma bardziej jeszcze niż studium wymaga zażyłości z Chrystusem i modlitwy. Jest on przekonany, że najkorzystniejszą drogą do poznania Boga jest miłość i że nie można osiągnąć prawdziwej scientia Christi bez rozmiłowania się w Nim. W Liście do Grzegorza Orygenes zaleca: "Oddaj się lectio Pism Bożych; przyłóż się do tego wytrwale. Poświęć się lectio z zamiarem uwierzenia i podobania się Bogu. Jeżeli w czasie lectio staniesz przed zamkniętymi drzwiami, zapukaj, a otworzy ci ten stróż, o którym Jezus powiedział: «Stróż mu je otworzy». Przykładając się w ten sposób do lectio divina, szukaj lojalnie i z niezachwianą ufnością w Bogu sensu Pisma Bożego, który w nim się kryje w całym bogactwie. Nie możesz jednak zadowalać się pukaniem i szukaniem: do zrozumienia spraw Bożych jest ci bezwzględnie potrzebna oratio. Właśnie aby nas zachęcić do tego, Pan powiedział nie tylko «Szukajcie, a znajdziecie» i «Pukajcie, a będzie wam otwarte», ale dodał: «Proście, a otrzymacie»" (Ep. Gr. 4).

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

Reklama

Reklama