Benedykt XVI: Katecheza o św. Justynie

W cyklu katechez o wielkich postaciach rodzącego się Kościoła Benedykt XVI mówił 21 marca o najważniejszym apologecie z II w.

Św. Justyn był filozofem, który odnalazł prawdę w Chrystusie–Logosie. Konsekwentnie jej bronił i wykazywał jej wyższość nad pogańskimi mitami, za co został ścięty. Papież ukazał aktualność przesłania św. Justyna w czasach relatywizmu, dyskusji o wartościach i dialogu międzyreligijnego.

Św. Justyn urodził się w miejscu starożytnego Sychem ok. 100 r. po Chrystusie. Poszukiwał co jest w życiu prawdą, studiując tradycje greckich szkół filozoficznych. Dzięki spotkanemu, bliżej nieznanemu mędrcowi, poznał chrześcijaństwo i Biblię. Zafascynowany nimi oddał się bez reszty zgłębianiu wiary i jej obronie. W Rzymie założył darmową szkołę, w której uczniowie mogli poznawać chrześcijaństwo. Zadenuncjowany z tego powodu do władz rzymskich poniósł śmierć męczeńską przez ścięcie w 165 r. Z jego dzieł zachowały się dwie Apologie oraz „Dialog z Żydem Tryfonem". W filozofii widział płaszczyznę spotkania świata pogańskiego, judaizmu i chrześcijaństwa. Szczególnie cenna jest jego nauka o Chrystusie - Logosie, rozumianym jako Słowo Boga.

Papież zauważył, że w czasach relatywizmu i dyskusji o wartościach nauka św. Justyna wydaje się bardzo znamienna. Katechezę zakończył zachętą do zastanowienia się nad słowami wspomnianego mędrca, które zmieniły życie Świętego: „Módl się, aby bramy światła zostały otwarte dla ciebie, ponieważ nikt nie może zobaczyć i pojąć, jeżeli Bóg i Jego Syn nie pozwolą mu tego zrozumieć".

Pozdrawiając pielgrzymów włoskich Benedykt XVI nawiązał także do przypadającego 24 marca Światowego Dnia Walki z Gruźlicą. Życzył, aby jego obchody przyczyniły się do wzrostu odpowiedzialności w zwalczaniu tej choroby oraz solidarności z ludźmi, którzy na nią cierpią. Udzielając im swego błogosławieństwa Benedykt XVI poparł różnorodne inicjatywy podejmowane na tym polu przez Kościół. Natomiast w słowie do Polaków, których na Placu św. Piotra było ok. 600. podziękował za modlitewną pamięć.

Po polsku papież powiedział: „Pozdrawiam obecnych tu pielgrzymów polskich. Przedwczoraj obchodziliśmy uroczystość świętego Józefa. Jest On także moim patronem. Serdecznie dziękuję wam za modlitwy w mojej intencji. Proszę, by święty Józef wspierał was swoją opieką, a szczególnie, by pomagał wypełnić trudne zadania ojcom rodzin. Uczmy się od niego wiernej miłości Boga i drugiego człowieka. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” – powiedział Benedykt XVI.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama