Nuncjatura nie interweniuje w szczegółowych sprawach

Nuncjatura Apostolska nie ma uprawnień sądowych do przeprowadzania procesów i wydawania wyroków w konkretnych sprawach - czytamy w oświadczeniu Nuncjatury Apostolskiej w Polsce wydanym 8 marca 2007 r.

Publikujemy cały tekst oświadczenia:

Oświadczenie Nuncjatury Apostolskiej w Polsce

Często się zdarza, że indywidualne osoby, instytucje czy poszczególne redakcje środków społecznego przekazu zwracają się do Nuncjatury Apostolskiej i zgłaszają nieprawidłowości dotyczące osób czy instytucji kościelnych, oczekując przy tym, że Nuncjatura Apostolska zweryfikuje je i rozstrzygnie.

W tym kontekście Nuncjatura Apostolska pragnie zauważyć, że zgodnie z kan. 362-367 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz z przepisami motu proprio "Sollecitudo omnium Ecclesiarum" (24.06.1969):

1. Nie ma uprawnień sądowych do przeprowadzania procesów i wydawania wyroków w konkretnych sprawach.

2. Nie jest też urzędem prokuratorskim w stosunku do poszczególnych osób, diecezji czy instytucji kościelnych znajdujących się w Polsce.

3. Nie ma uprawnień kanonicznych do interweniowania w sprawach, które leżą w kompetencji poszczególnych ordynariuszy diecezjalnych czy zakonnych lub w gestii Stolicy Apostolskiej.

Nuncjatura Apostolska w Warszawie (jak każda inna nuncjatura w świecie) jest stałym przedstawicielstwem Stolicy Apostolskiej, którego zadaniem jest:

1. Ułatwiać kontakty między Stolicą Apostolską i Kościołem, który jest w Polsce.

2. Umacniać relacje dyplomatyczne między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską.

3. Informować i przekazywać urzędowe dokumenty i decyzje Stolicy Apostolskiej, jak również przesyłać oficjalnie do Stolicy Apostolskiej wszystkie akta i dokumenty Konferencji Episkopatu Polski oraz poszczególnych diecezji, celem ich zatwierdzenia lub podjęcia decyzji.

Tak więc, przy zachowaniu autonomii poszczególnych biskupów, diecezjalnych i zakonnych struktur kościelnych oraz Konferencji Episkopatu, prosi się wszystkich zainteresowanych, aby zauważone nieprawidłowości zgłaszali przede wszystkim do władz poszczególnych diecezji i instytutów zakonnych, a jedynie w ostatniej instancji lub w przypadkach zastrzeżonych przez prawo, przekazywali je do Stolicy Apostolskiej, bezpośrednio lub za pośrednictwem Nuncjatury Apostolskiej.

Abp Józef Kowalczyk
Nuncjusz Apostolski w Polsce
Warszawa, 8 marca 2007 r.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama