Wkrótce nowa książka o ewolucji i stworzeniu z komentarzami Benedykta XVI

Nakładem niemieckiego wydawnictwa Sankt Ulrich w Augsburgu ukaże się książka "Ewolucja i stworzenie". Stanowi ona zbiór referatów i artykułów wygłoszonych podczas ubiegłorocznego spotkania "kręgu uczniów kardynała Ratzingera" w Castel Gandolfo.

Publikacja opatrzona jest uwagami i krótkimi komentarzami Benedykta XVI, który aktywnie uczestniczył w dyskusjach podczas tego spotkania. Niebawem mają się też ukazać tłumaczenia tej pozycji na angielski, francuski i włoski.

Temat "Stworzenie i ewolucja" należy do kręgu problemów pojawiających się we współczesnej debacie między rozumem i wiarą oraz między nauką i religią. Już w 2005 r. Papież poprosił arcybiskupa Wiednia, kard. Christopha Schönborna, a zarazem jednego z uczestników debaty w Castel Gandolfo, o bliższe przyjrzenie się tej problematyce i aktualnej dyskusji między ewolucjonizmem a kreacjonizmem.

Benedykt XVI gościł swoich uczniów na dorocznym spotkaniu w Castel Gandolfo w dniach 1-2 września 2006 r., na kilka dni przed podróżą do Bawarii. Zgodnie z wolą Papieża, grupa naukowców, której koordynatorami byli kard. Schönborn i salwatorianin ks. prof. Stephan Horn, omawiała problematykę ewolucji i stworzenia. Spotkanie miało charakter zamknięty.

Na falach Radia Watykańskiego ks. Horn mówił wówczas, że podstawowy problem w tej debacie polega na pytaniu, "czy doświadczenia nauk przyrodniczych we współczesnym ukazywaniu teorii ewolucji okazują się być rodzajem światopoglądu, wychodzącego poza to, co nauka przyrodnicza jako taka ma do powiedzenia".

W dyskusji naukowcy rozważali, "jak daleko sięga teoria Darwina, przedstawiana dzisiaj jako syntetyczna teoria ewolucji, jak wiele ona tłumaczy, w jakim zakresie jest aktualna i w jaki sposób musi zostać naruszona".

Benedyktowi XVI zależy na rozwinięciu dyskusji teologicznej i zachęceniu do pogłębionej refleksji na ten temat zwłaszcza przed Rokiem Darwina 2009. Podczas gdy ubiegłoroczne spotkanie "kręgu uczniów kardynała Ratzingera" poświęcone było naukom przyrodniczym, tegoroczne dotyczyć będzie aspektu teologicznego relacji między stworzeniem a ewolucją.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama