Audiencja środowa: O budowie pokoju

"Jedynym sposobem wychwalania Boga i budowy pokoju na świecie jest pokorne i pełne ufności przyjęcie daru Bożego Narodzenia: miłości - powiedział Benedykt XVI podczas ostatniej w 2006 roku, audiencji ogólnej w Watykanie.

W Auli Pawła VI zgromadziło się 9 tys. pielgrzymów z całego świata, w tym wielu Polaków.

Przed audiencją papież przeszedł wzdłuż Auli serdecznie witany przez zgromadzonych. Pozdrawiał pielgrzymów i ściskał ich dłonie.

W katechezie Benedykt XVI rozważał hymn z Ewangelii św. Łukasza: "Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania".

Nawiązując do tych słów Ojciec Święty podkreślił, że "w tym miejscu słowa aniołów brzmią dla nas jak wezwanie: niechaj będzie chwała Bogu na wysokościach, niechaj będzie pokój na ziemi ludziom Jego upodobania".

"Jedynym sposobem wychwalania Boga i budowy pokoju na świecie jest pokorne i pełne ufności przyjęcie daru Bożego Narodzenia: miłości. Wówczas śpiew aniołów może stać się modlitwa, która należy często powtarzać, nie tylko w czasie Bożego Narodzenia. Hymn wysławiający Boga na wysokości i żarliwa prośba o pokój na ziemi, która przekłada się na konkretne zaangażowanie w budowę naszego życia. Oto zadanie, jakie powierza nam Boże Narodzenie" - powiedział Papież.

Benedykt XVI osobiście odczytał streszczenie katechezy po francusku, angielsku, niemiecku, hiszpańsku i portugalsku oraz pozdrowił pielgrzymów mówiących tymi językami. Zwracając się do Polaków Ojciec Święty powiedział: "Witam obecnych tu Polaków. W atmosferze świąt Bożego Narodzenia oddajemy chwałę Temu, który wyzbył się chwały nieba, stał się człowiekiem i przyszedł na świat w ubogiej stajence, aby nas zbawić. Niech Jego pokój stale wam towarzyszy. Niech wam Bóg błogosławi".

Była to ostatnia w 2006 roku audiencja generalna. W mijającym roku Papież spotkał się z pielgrzymami na środowych audiencjach 45 razy. Była to także 77 audiencja ogólna od początku pontyfikatu Benedykta XVI.

Publikujemy cały tekst przemówienia Ojca Świętego:

Drodzy bracia i siostry,
Dzisiejsze spotkanie odbywa się w klimacie Bożego Narodzenia, przepełnionym głęboką radością z narodzin Zbawiciela. Zaledwie przedwczoraj obchodziliśmy tę tajemnicę, której echo rozbrzmiewa w liturgii wszystkich tych dni. Jest to tajemnica światłości, którą ludzie wszystkich czasów przeżywać mogą na nowo w wierze. Rozbrzmiewają w naszych sercach słowa ewangelisty Jana, którego święto obchodzimy właśnie dzisiaj: "Et Verbum caro factum est - A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas" (J 1,14). A zatem na Boże Narodzenie Bóg przyszedł zamieszkać między nami; przyszedł dla nas, by pozostać z nami. Przez te dwa tysiąclecia historii chrześcijaństwa przewija się pytanie: "Dlaczego to uczynił, dlaczego Bóg stał się człowiekiem?".

«« | « | 1 | 2 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg