Watykan: Sesja papieskich akademii

„Niepokalana, Matka wszystkich ludzi, ikoną piękna i miłości Bożej". Tak brzmi temat sesji publicznej papieskich akademii, która miała miejsce 7 grudnia. Sesje takie odbywają się w Watykanie od 1996 r.

Tym razem zorganizowały ją Papieska Akademia Niepokalanej i Międzynarodowa Papieska Akademia Maryjna. Do uczestników przesłanie w imieniu Benedykta XVI skierował watykański sekretarz stanu.

Kard. Tarcisio Bertone cytuje słowa z jego encykliki Deus caritas est: „Maryja faktycznie stała się Matką wszystkich wierzących. Do Jej matczynej dobroci, do Jej czystości i dziewiczego piękna odwołują się ludzie wszystkich czasów i ze wszystkich stron świata ze swymi potrzebami i nadziejami, ze swymi radościami i cierpieniami, w swej samotności, jak również w doświadczeniach życia wspólnotowego. Zawsze doświadczają Jej dobroci, Jej niewyczerpanej miłości, która wypływa z głębi Jej Serca. Świadectwa wdzięczności składane Jej na wszystkich kontynentach i we wszystkich kulturach są uznaniem dla tej czystej miłości, która nie szuka siebie samej, ale po prostu chce dobra”. Sekretarz stanu zwraca uwagę, że Sobór Watykański II uwypuklił znaczenie, jakie Matka Chrystusa ma dla teologii. Naucza on, że „Maryja, wkroczywszy głęboko w dzieje zbawienia, łączy w sobie w pewien sposób i odzwierciedla najważniejsze treści wiary”.

Podczas dzisiejszej sesji publicznej wręczono doroczną nagrodę papieskich akademii, którą Ojciec Święty przyznał Afrykańskiej Sekcji Kongresów Mariologicznych. Działa ona od roku 2000 w powiązaniu z Międzynarodową Papieską Akademią Maryjną. Skupia młodych badaczy i wykładowców mariologii z różnych krajów afrykańskich. Ponadto Benedykt XVI wyróżnił Medalem Pontyfikatu o. Fidela Stockla z Filipin za książkę: Maryja Wzorem i Matką życia konsekrowanego. Maryjna synteza teologii życia konsekrowanego w oparciu o nauczanie Jana Pawła II.

Jednym z relatorów sesji publicznej Akademii Papieskich był wiceprezes Papieskiej Akademii Niepokalanej, abp Stanisław Nowak. Temat jego wystąpienia brzmiał: „Maryja, ikona piękna Boga w nauczaniu Kościoła po II Soborze Watykańskim”. Główną myśl swego referatu metropolita częstochowski streścił słowami: „patrząc na Maryję oglądamy piękno miłości Bożej”. Zaznaczył, że w prawdzie tej istnieje odniesienie do Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Tajemnicę tę rozważa się w naszych czasach nie tylko jako wolność Maryi od zmazy grzechu pierworodnego, ale także bardzo pozytywnie – że Maryja była stworzona w Chrystusie, który jest dla nas Pięknem Najwyższym, bo jest miłością. Otrzymała szczególną łaskę, by być Matką Tego, który przez miłość aż do śmierci na krzyżu objawił ludzkości zbawienie i miłosierdzie. „Jako biskup Częstochowy dostrzegam, że ludzie patrzą na Maryję i jednoczą się z Bogiem, który jest miłością”- powiedział Radiu Watykańskiemu abp Stanisław Nowak.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg