Watykan nie jest przeciwny przyjęciu Turcji do UE

Watykan nie ma zasadniczych zastrzeżeń wobec przyjęcia Turcji do Unii Europejskiej - zapewnił po raz kolejny kardynał Walter Kasper.

W wywiadzie dla redakcji katolickiej KiP (Kościół w rozgłośniach prywatnych) w Stuttgarcie przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan podkreślił, że jeśli po spełnieniu odpowiednich warunków przez Turcję kraje europejskie będą głosowały za jej przyjęciem do UE, Watykan nie będzie zgłaszał żadnych zastrzeżeń.

Pochodzący z Niemiec kardynał odniósł się też do wcześniejszych wypowiedzi papieża Benedykta XVI, w których mówił, że nie widzi Turcji w chrześcijańskiej Europie. Kard. Kasper podkreślił, że przypomniano tu wypowiedzi dawne kardynała Josepha Ratzingera, jeszcze sprzed jego wyboru na papieża. Watykański hierarcha zwrócił uwagę, że każdy obywatel ma prawo wyrażać swoją własną opinię. Natomiast Stolica Apostolska, nie będąca członkiem UE, nie zajmuje bezpośredniego stanowiska w tej sprawie.

Nawiązując do zaplanowanej na okres od 28 października do 1 grudnia wizyty papieża w Turcji kard. Kasper wyraził oczekiwanie, że Benedykt XVI przyczyni się do rozwoju dobrych stosunków z islamem, gdyż "dla dialogu z religiami świata nie ma alternatywy". Zwrócił jednocześnie uwagę, że należy rozróżniać między islamem i islamizmem oraz że islamscy ekstremiści wykorzystują islam jako narzędzie dla swoich celów politycznych.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama