Watykan: Dyplomacja drogą budowania pokoju

Stolica Apostolska stara się, aby na świecie upowszechniano szacunek dla godności człowieka oraz dialog, solidarność, wolność, sprawiedliwość i braterstwo. Zapewnił o tym kard. Tarcisio Bertone przyjmując ambasadorów akredytowanych przy Watykanie.

Nowy sekretarz stanu wyraził nadzieję, że niebawem przy Stolicy Apostolskiej będą reprezentowane wszystkie kraje. Podkreślił rolę dyplomacji w budowaniu pokoju oraz sprawiedliwego ładu międzynarodowego.

Zaapelował o powszechną pomoc dla najuboższych mieszkańców globu oraz obronę ludzkiej godności, zwłaszcza wolności sumienia i swobody religijnej.

Szczególny niepokój budzi przemoc wobec kobiet oraz dzieci zarówno już narodzonych jak i mających przyjść na świat. Kard. Bertone wezwał też ambasadorów do obrony życia oraz rodziny opartej na fundamencie małżeństwa. Podkreślił rolę nauki Kościoła w dążeniach do pokoju w świecie.

Dokumenty Stolicy Świętej, a zwłaszcza Magisterium papieży w okresie powojennym, nie są tekstami, nad którymi można szybko przejrzeć albo, co gorsza, pozwolić sobie na ich zignorowanie. Trzeba je uważnie czytać i rozważać, aby idee znalazły przełożenie na działania praktyczne i aby świat uznał siłę i aktualność orędzia chrześcijańskiego w darze z siebie i odwadze, z jaką chrześcijanie działają dziś na rzecz pokoju dla wszystkich ludzi.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama