Świat o papieskiej pielgrzymce

Relacje między chrześcijaństwem a islamem, papieski sprzeciw wobec prób narzucania wiary siłą a także obrona racjonalności wiary i naukowego charakteru teologii to główne zagadnienia, na jakie zwraca uwagę światowa prasa w relacjach z czwartego dnia pielgrzymki Benedykta XVI do Niemiec.

Francuski dziennik katolicki „La Croix” ujmuje przesłanie ojca świętego z Ratyzbony tytułem „Wiara i rozum reakcją na fanatyzmy”. Nigdy dotąd Benedykt XVI nie zdawał się być tak bardzo zatroskany o przyszłość cywilizacji zachodniej i chrześcijaństwa w obliczu podwójnego wyzwania: narastania fundamentalizmu islamskiego i laicyzacji - twierdzi wysłanniczka gazety. Z kolei „New York Times” jest przekonany, że słów ojca świętego nie można odczytywać jako potępienia islamu. Wyrażają one raczej zaniepokojenie papieża podejmowanymi na Zachodzie próbami usuwania wiary z dziedziny racjonalności.

Wiele komentarzy słów ojca świętego zamieszcza dzisiejsza prasa włoska. „La Stampa” zwraca uwagę na podobieństwa między orędziem Benedykta XVI a słowami prezydenta Busha. Obydwaj odwołując się do różnych dziedzin – papież używa języka wiary, zaś amerykański prezydent polityki – zwracają uwagę na konieczność odrzucenia pojęcia „świętej wojny”- dżihadu. „Czy tak jak Reagan wygrał zimną wojnę dzięki Janowi Pawłowi II, Bush wygra wojnę z terroryzmem z pomocą Benedykta XVI?” – zastanawia się turyńska gazeta.

„La Repubblica” zwraca uwagę na nowość, jaką jest interpretowanie przez papieża tekstu koranicznego z pozycji teologii katolickiej. Dziennik podchodzi jednak sceptycznie do możliwości utworzenia wyłomu w murze fundamentalistycznego islamu. Orędzie ojca świętego wskazuje przede wszystkim na niebezpieczeństwa związane z dechrystianizacją i na wartości chrześcijańskie świata zachodniego skonfrontowane z radykalnym islamem. Dziennik zwraca uwagę na znaczenie słów Benedykta XVI określających tożsamość duchową naszego kontynentu dla europejskich aspiracji Turcji. Gazeta cytuje papieża, który podkreślił decydującą rolę, jaką w tej dziedzinie odegrało spotkanie wiary biblijnej z myślą filozoficzną starożytnej Grecji i dziedzictwem Rzymu.

Vittorio Messori w „Corriere della Sera” twierdzi, że pomimo, iż papieska interpretacja Koranu spotka się zapewne z uznaniem umiarkowanych muzułmanów, wywoła jednak oburzenie radykałów. Dla nich bowiem jest niedopuszczalne, aby ktoś - jak mówią - z niewiernych, choćby sam papież, udzielał im lekcji na temat islamu. Włoski pisarz zwraca ponadto uwagą na dostrzegalną w pontyfikacie Benedykta XVI pasję przekonywania. Pomimo, że papież jest wybitnym intelektualistą, podkreśla prostotę wiary, która jest także dostępna dla ludzi niewykształconych. „Skoncentrować się na tym, co najistotniejsze, odnaleźć zwięzłość i prostotę przepowiadania to w istocie program pontyfikatu Benedykta XVI - twierdzi Messori

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama