Audiencja środowa: O św. Filipie Apostole

Celem naszego życia jest spotykać Jezusa - mówił Benedykt XVI podczas audiencji ogólnej w Watykanie.

Kontynuując opis postaci apostołów Papież wspominał dziś św. Filipa. Zachęcał, by dzisiejsi wierni, tak jak św. Filip, zachęcali innych do spotkania z Jezusem, świadcząc, że "odnajdując Boga, odnajdują życie".


Przed rozpoczęciem audiencji Ojciec Święty w purpurowym kapeluszu na głowie przejechał pomiędzy tłumami pielgrzymów zgromadzonych na Placu św. Piotra. Następnie po włosku, francusku, angielsku, niemiecku, hiszpańsku i polsku został odczytany fragment Ewangelii wg św. Jana o spotkaniu Jezusa z Filipem i następującej po nim rozmowie Filipa z Natanaelem.

Filip opowiadając Natanaelowi o swoim spotkaniu z Jezusem zachęcał go do poznania Mistrza słowami "Chodź i zobacz", wykazując tym samym "cechy prawdziwego świadka". Zachęcał słuchacza, by osobiście doświadczył tego, o czym mu mówi, "aby poczuł to na własnej skórze".

- Także do nas mówi Filip: "Chodź i zobacz" - mówił Benedykt XVI przywołując przykład przyjaźni, w której prawdziwe spotkanie drugiego człowieka wymaga bliskości. - Jezus wybrał dwunastu aby byli z Nim. Tylko w ten sposób, uczestnicząc w Jego życiu, mogą Go głosić - powiedział Papież.

Przy innej okazji Jezus litując się tłumami, które nie miały co jeść, pytał Filipa, gdzie mogą kupić chleba, aby się posilić. Filip odpowiedział bardzo konkretnie i realnie, wkrótce potem Jezus rozmnożył chleb. Dzięki religijnej ciekawości Bożych tajemnic Filip sprowokował także Jezusa do objawienia ważnej prawdy w słowach: "Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca" - mówił Benedykt XVI.

Papież wspomniał także o innym zdarzeniu, gdy grupa Greków zwróciła się do Filipa mówiąc: "Chcemy ujrzeć Jezusa". Filip stał się wtedy "pośrednikiem między obcokrajowcami a Jezusem", czym uczy nas, byśmy zawsze byli gotowi do pomocy drugiemu człowiekowi nie zapominając o tym, że to Bóg jest "adresatem ich modlitw".

W swoim rozważaniu Benedykt XVI odwołał się także do słów św. Pawła, który pisał o tym, jak ważne jest, by "nauczyć się Jezusa", poznać Jego tajemnicę i piękno. - Nie jest On jedynie nauczycielem, lecz przyjacielem a nawet bratem - podkreślał Ojciec Święty, przekonując, że "celem naszego życia jest spotykać Jezusa, tak jak spotkał Go Filip". Jeśli będzie brakować tego zaangażowania, będziemy "patrzeć tylko na siebie samych, jak w lustrze, i będziemy coraz bardziej samotni". - Filip uczy nas byśmy zachęcali także innych do tego spotkania, mówiąc im, że odnajdując Boga, odnajdujemy życie - zakończył rozważanie Ojciec Święty.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama