Benedykt XVI pisze do Asyżu o religiach (cały tekst)

Religia może głosić jedynie pokój, nikt nie ma prawa wykorzystywać jej do aktów przemocy wobec innych ludzi. Te stwierdzenia Jana Pawła II, nawiązujące do pierwszego międzyreligijnego spotkania modlitewnego w Asyżu w intencji pokoju, przypomniał Benedykt XVI w orędziu przesłanym do miejscowego biskupa Domenico Sorrentino z okazji 20. rocznicy tamtego wydarzenia.

Publikujemy cały tekst dokumentu papieskiego:

Czcigodny Brat Domenico Sorrentino, Biskup Asyżu-Nocera Umbra-Gualdo Tadino

W tym roku przypada dwudziesta rocznica Międzyreligijnego Spotkania na Modlitwie o Pokój, które z inicjatywy mego czcigodnego poprzednika Jana Pawła II odbyło się w Asyżu 27 października 1986 roku. Jak wiadomo na spotkanie to zaprosił on nie tylko chrześcijan różnych wyznań, ale również przedstawicieli różnych religii. Inicjatywa ta odbiła się szerokim echem w opinii publicznej: stanowiła zdecydowane orędzie na rzecz pokoju i okazała się wydarzeniem, które miało pozostawić ślad w historii naszych czasów. Toteż można zrozumieć, dlaczego wspomnienie tego, co się wówczas wydarzyło, nadal owocuje inicjatywami służącymi refleksji i zaangażowaniu.

Niektóre z nich odbędą się właśnie w Asyżu, z okazji dwudziestolecia tamtego wydarzenia. Mam tu na myśli obchody zorganizowane w porozumieniu z miejscową diecezją przez Wspólnotę św. Idziego, kontynuujące organizowane przez nią doroczne podobne spotkania. W dniach samej rocznicy odbędzie się ponadto kongres zorganizowany przez Instytut Teologiczny w Asyżu, a Kościoły partykularne tego regionu spotkają się na Eucharystii, sprawowanej przez biskupów Umbrii w bazylice św. Franciszka. Wreszcie Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego zorganizuje tam spotkanie dialogu, modlitwy i formacji do pokoju dla młodzieży katolickiej i innych religii.

Inicjatywy te, każda o właściwym sobie charakterze, podkreślają wartość intuicji, jaką miał Jan Paweł II i udowadniają jej aktualność w świetle samych wydarzeń, jakie przyniosło to dwudziestolecie i sytuacji, w jakiej znalazła się dzisiejsza ludzkość. Wydarzeniem najbardziej znaczącym w tym okresie czasu był niewątpliwie upadek na Wschodzie Europy reżimów o inspiracji komunistycznej.

Wraz z nim zakończyła się "zimna wojna", która doprowadziła do swego rodzaju podziału świata na przeciwstawne strefy wpływów, wywołując pojawienie się przerażających arsenałów broni i wojsk gotowych do wojny totalnej. Był to czas ogólnej nadziei na pokój, budzący u wielu marzenia o odmiennym świecie, w którym stosunki między narodami rozwijałyby się wolne od widma wojny, a proces "globalizacji" przebiegałby pod znakiem pokojowej konfrontacji narodów i kultur w ramach uznawanego prawa międzynarodowego, inspirowanego przez poszanowanie wymogów prawdy, sprawiedliwości i solidarności.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama