Anioł Pański: O wstrzymanie ognia na Bliskim Wschodzie

Na prawo Libańczyków do "integralności i suwerenności swego kraju, prawo Izraelczyków do życia w pokoju w swym państwie oraz prawo Palestyńczyków do posiadania wolnej i suwerennej ojczyzny" wskazał Benedykt XVI przed południową modlitwą "Anioł Pański" w Les Combes.

- Ponawiam z mocą apel do stron konfliktu, aby natychmiast wstrzymały ogień i pozwoliły na wysłanie pomocy humanitarnej - powiedział.

- W obliczu pogarszania się sytuacji na Bliskim Wschodzie ogłosiłem na tę niedzielę specjalny dzień modlitwy i pokuty, wzywając pasterzy, wiernych i wszystkich wierzących, aby błagali Boga o dar pokoju.

"Ponawiam z mocą apel do stron konfliktu, aby natychmiast wstrzymały ogień i pozwoliły na wysłanie pomocy humanitarnej i aby przy wsparciu wspólnoty międzynarodowej szukano dróg dla podjęcia rokowań.

Korzystam z okazji, by potwierdzić prawo Libańczyków do integralności i suwerenności swego kraju, prawo Izraelczyków do życia w pokoju w swym państwie oraz prawo Palestyńczyków do posiadania wolnej i suwerennej ojczyzny.

Jestem z kolei szczególnie bliski bezbronnej ludności cywilnej, niesłusznie dotkniętej w konflikcie, którego jest jedynie ofiarą: zarówno ludności Galilei, zmuszonej do życia w schronach, jak i wielkiej rzeszy Libańczyków, którzy raz jeszcze widzą zniszczenie swego kraju i musieli porzucić wszystko i szukać ocalenia gdzie indziej.

Zanoszę do Boga żarliwą modlitwę, ażeby pragnienie pokoju zdecydowanej większości ludności zostało jak najszybciej zrealizowane, dzięki zgodnemu zaangażowaniu odpowiedzialnych. Ponawiam także mój apel do wszystkich organizacji charytatywnych, aby dotarły do tej ludności z konkretnym wyrazem powszechnej solidarności" - powiedział Papież.

Publikujemy cały tekst papieskiego rozważania:

Drodzy bracia i siostry,

Jak to już zapowiedziano w czwartek, w obliczu pogarszania się sytuacji na Bliskim Wschodzie ogłosiłem na tę niedzielę specjalny dzień modlitwy i pokuty, wzywając pasterzy, wiernych i wszystkich wierzących, aby błagali Boga o dar pokoju. Ponawiam z mocą apel do stron konfliktu, aby natychmiast wstrzymały ogień i pozwoliły na wysłanie pomocy humanitarnej oraz aby przy wsparciu wspólnoty międzynarodowej szukano dróg dla podjęcia rokowań.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

Reklama

Reklama