Stolica Apostolska o polityce zatrudnienia

„Pierwszą podstawą wartości pracy jest sam człowiek". Te słowa Jana Pawła II z encykliki Laborem exercens przypomniał 5 lipca w Genewie na posiedzeniu Rady Społeczno-Gospodarczej ONZ abp Silvano Tomasi.

Jest ono poświęcone wytwarzaniu w skali krajowej i międzynarodowej środowiska sprzyjającego pełnemu, wydajnemu zatrudnieniu i godnej pracy dla wszystkich. Stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy urzędach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie zwrócił uwagę, że temat ten uwypukla centralne miejsce osoby ludzkiej. Godna praca stanowi o jakości życia, która wychodzi poza samą tylko wydajność. Najwyższą wartość nadaje pracy jej wymiar osobowy.

Abp Tomasi podkreślił znaczenie, jakie dla rozwoju i dla walki z ubóstwem ma zapewnienie zatrudnienia. Przypomniał, że ubóstwo jest zagrożeniem dla pokoju i bezpieczeństwa. Należy pomóc ludziom w krajach rozwijających się zdobywać przygotowanie zawodowe i rozeznanie. Pomoc ta musi wspierać inicjatywy prowadzone w sposób uczciwy i odpowiedzialny.

Zdarza się bowiem, że prowadzi ona do wzbogacenia jedynie małych grup, blokujących demokrację i ulegających korupcji. Watykański przedstawiciel zwrócił ponadto uwagę na znaczenie godnej pracy dla rodziny. Zapewnienie jej dorosłym chroni przed przymusową pracą dzieci, które wówczas mogą się uczyć. Abp Tomasi poparł też zaproponowaną „Dekadę pełnego, wydajnego zatrudnienia i godnej pracy dla wszystkich”. Jego zdaniem posłuży ona refleksji nad tą problematyką i podjęciu odpowiednich działań.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama