Papieskie gratulacje dla kard. Glempa

Papież Benedykt XVI przesłał Prymasowi Polski kard. Józefowi Glempowi specjalny list z gratulacjami i błogosławieństwem z okazji 50. rocznicy święceń kapłańskich, która przypada 25 maja

Oto jego treść:

Czcigodnemu Bratu Naszemu
Józefowi Świętego Kościoła Rzymskiego Kardynałowi Glempowi
Arcybiskupowi Metropolicie Warszawskiemu
Prymasowi Polski

Z całego serca zwracamy się do Ciebie, Czcigodny Nasz Bracie, z gratulacjami, albowiem w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego obchodzić będziesz pięćdziesiątą rocznicę udzielenia Ci święceń kapłańskich. Z tej szczególnej okazji niniejszym listem pragniemy dać wyraz naszej życzliwości i złożyć Ci najserdeczniejsze życzenia wraz z Braćmi w biskupstwie i Twoimi wiernymi.

Za sprawą Bożej Opatrzności powołany do świętej służby, wstąpiłeś jako młodzieniec do Wyższego Seminarium i ukończyłeś tam studia w czasach trudnych dla Kościoła katolickiego w Polsce. Otrzymawszy święcenia kapłańskie w dniu 25 maja 1956 roku, podjąłeś z całą energią to posługiwanie. Następnie kontynuowałeś studia prawnicze na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim.

Biorąc pod uwagę niezwykłe cechy Twego umysłu, świętej pamięci Nasz Poprzednik, Papież Jan Paweł II, w roku 1979 ustanowił Cię Biskupem Warmińskim. Święceń biskupich udzielił Ci Czcigodny Sługa Boży Stefan Świętego Kościoła Rzymskiego Kardynał Wyszyński, Arcybiskup Gnieźnieński i Warszawski, Prymas Polski, po którego pobożnym odejściu z tego świata, w roku 1981, zostałeś ustanowiony jego następcą. Wreszcie w dniu 2 lutego 1983 roku włączony zostałeś do grona kardynałów Świętego Kościoła Rzymskiego i otrzymałeś tytularną świątynię Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu. Od roku zaś 1992 pełnisz posługę Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego. Ponadto, pełnisz funkcję Ordynariusza wiernych obrządków wschodnich, którzy w Polsce nie mają własnego biskupa.

Jako Pasterz dobry i wierny, pozyskałeś szacunek kleru i ludu, a także cieszysz się wielkim uznaniem wśród Braci w biskupstwie, którzy z tej racji powierzyli Ci urząd Przewodniczącego Episkopatu Polski i wiele innych funkcji. My zaś pragniemy wyrazić pochwałę za Twe synowskie oddanie Chrystusowi i Jego Kościołowi, a także za szczere umiłowanie Nas i Stolicy Apostolskiej. Nie możemy też nie wspomnieć Twojej gorliwej pracy dla dobra całego Kościoła w różnych Kongregacjach i Dykasteriach Rzymskich. Z tej to racji, jak również z wielu innych powodów, śpieszymy z gratulacjami z okazji radosnego jubileuszu kapłaństwa, a także ze względu na liczne pożyteczne dzieła podejmowane dla dobra całego Kościoła.

A zatem wraz z Tobą dzięki czynimy troszczącemu się o nas Bogu, który jest jedynym Sprawcą naszych dobrych uczynków, i prosimy Go, aby umacniał Cię swoją pociechą i użyczał Ci nowych sił, byś nadal mógł kontynuować Twą pracę dla dobra Kościoła katolickiego, a zwłaszcza byś mógł pokładać coraz większą ufność w Bożej Opatrzności oraz pogłębiać miłość i zgodę wśród wiernego ludu.

Najświętsza Maryja Panna, Królowa Polski, i Święty Józef, Twój i Kościoła Patron Niebieski, którym cześć wielką oddajemy, niechaj wspierają Cię swym możnym orędownictwem u naszego Odkupiciela.

Niech też będzie świadectwem głębokiej do Ciebie miłości i zadatkiem łask nieba Nasze Apostolskie Błogosławieństwo, którego przede wszystkim Tobie, Czcigodny Nasz Bracie, Twoim Biskupom Pomocniczym, Kapłanom i całemu wiernemu Ludowi Warszawskiemu oraz Wszystkim uczestniczącym w obchodach złotego jubileuszu Twojego kapłaństwa z głębi serca udzielamy.

Dano w Pałacu Watykańskim, w dniu 19 kwietnia roku 2006, w drugim roku Naszego Pontyfikatu.

Benedykt XVI Papież.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama