Benedykt XVI o zmianach w kanadyjskim Kościele

Do świadczenia o nadziei oraz żarliwego głoszenia blasku Chrystusowej prawdy zachęcił Benedykt XVI biskupów kanadyjskich z północno-wschodniej części kraju.

Ojciec święty zauważył, że Kanada dotkliwie odczuwa skutki laicyzacji, zaś próby budowania człowieczeństwa bez uwzględnienia ładu Bożego prowadzą do usunięcia z ludzkiej perspektywy doświadczenia prawdziwej nadziei. W tej sytuacji trzeba, aby programy katechetyczne pogłębiały u wiernych miłość Chrystusa i Kościoła. Szczególną uwagę należy zwrócić na krzewienie nierozdzielnej więzi między Magisterium Kościoła, wiarą poszczególnych osób oraz jej świadczeniem w życiu publicznym. Tylko w ten sposób można przezwyciężyć rozdarcie między Ewangelią a kulturą. Benedykt XVI podkreślił, że w katechezie należy ukazywać żywą tradycję Kościoła. Zachęcił do aktywnego udziału w tej posłudze ludzi młodych.

Papież nawiązał też do podejmowanych przez biskupów kanadyjskich planów reformy sieci diecezjalnej i parafialnej.

„Reorganizacja parafii jest zasadniczo praktykowaniem odnowy duchowej – mówił papież. Wymaga ona duszpasterskiego krzewienia świętości, aby wierni pozostali wrażliwi na wolę Boga, w którego prawdziwym życiu uczestniczymy, stając się współuczestnikami Bożej natury. Taka świętość, czy też wewnętrzna komunia przez Chrystusa w Duchu Świętym, wzmacniana jest między innymi przez autentyczną pedagogikę modlitwy, przez wprowadzenie w życie świętych. Także przez rozliczne formy duchowości, które upiększają i pobudzają życie Kościoła, przez regularne uczestnictwo w Sakramencie Pojednania, przez przekonującą katechezę odnośnie niedzieli jako ‘dnia wiary’, ‘dnia niezastąpionego’, ‘dnia chrześcijańskiej nadziei’.”

„Jestem pewien – podkreślił papież - że odkrycie na nowo Jezusa Chrystusa, Słowa, które stało się ciałem, naszego Zbawiciela doprowadzi do ponownego odkrycia tożsamości osobistej, społecznej i kulturowej wiernych. Unikając pomieszania różnorodności i komplementarności charyzmatów i funkcji duchowieństwa oraz laikatu, umocniona tożsamość katolicka ożywi pasję ewangelizacji, właściwą powołaniu każdego wiernego i naturze Kościoła”.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama