Zmiana organizacji ruchu w czasie pielgrzymki papieskiej

Jak poinformowało Biuro Prasowe Urzędu m.st. Warszawy, w związku z wizytą w Polsce Papieża Benedykta XVI od 20 maja nastąpi zmiana w organizacji ruchu, by ułatwić poruszanie się po stolicy.

Na 5 dni przed wprowadzonymi zmianami pojawiły się nowe oznakowania dotyczące ruchu w mieście. Wydane zostały także specjalne ulotki dla kierowców, które mają ułatwić zapoznanie się z wszelkimi ograniczeniami.

Nowe przepisy będą egzekwowane od 20 maja. Konsekwencją nieprzestrzegania zakazów zatrzymywania się i postoju będzie usunięcie pojazdu z danej ulicy na koszt właściciela. Kierowcy łamiący nowe przepisy narażą się na znaczne koszty, które w przypadku jednorazowego holowania mogą wynosić nawet do 700 zł (do 300 zł - mandat za złamanie przepisów drogowych, 28 zł - opłaty za każdą dobę na parkingu, 380 zł - opłata za holowanie pojazdu), oraz na komplikacje, gdyż pojazdy będzie można odebrać tylko na dwóch parkingach: przy ul. Woronicza oraz w Radości. Przepisy wprowadzono na podstawie uregulowań prawnych zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama