Watykan: Papieskie spotkanie z młodzieżą Rzymu

Ojciec święty spotkał się w czwartek po południu z młodymi Wiecznego Miasta. Przygotowują się oni na obchodzony w Niedzielę Palmową w poszczególnych diecezjach XXI Światowy Dzień Młodzieży. W tym roku po raz pierwszy przewodniczy mu w Rzymie Benedykt XVI.

W improwizowanym dialogu pięcioro młodych zwróciło się do papieża z pytaniami. Odpowiadając na nie Benedykt XVI podkreślił konieczność odczytywania Pisma świętego w żywej relacji z Bogiem, nawiązując do wielkich mistrzów duchowości i we wspólnocie Kościoła. Mówił o miłości zagrożonej kulturą konsumistyczną i potrzeby odnowy ludzkiego serca, aby człowiek potrafił ofiarować siebie w darze.

Wskazał na wartość dyscypliny i wyrzeczenia oraz zaapelował o odwagę tworzenia oaz kultury katolickiej, w których człowiek stara się realizować Boży plan. Zdaniem papieża najważniejsze wyzwania stojące dziś przed Kościołem to uobecnianie Boga w naszym społeczeństwie i żywy apostolat. Benedykt XVI mówił o swoim powołaniu rodzącym się w konfrontacji z ateistycznym nazizmem i zafascynowaniu pięknem liturgii.

Odpowiadając na pytanie o możliwość pogodzenia nauki z wiarę podkreślił racjonalność świata stworzonego przez Boga, trudności związane z cierpieniem i złem oraz znaczenie prawdy, iż Bóg jest także miłością.

Spotkanie na placu św. Piotra na żywo transmitowała włoska telewizja RAI. Papież wraz z grupą młodych udał się po nim do Grot Watykańskich. Modlił się tam przy grobie Jana Pawła II. Benedykt XVI zachęcił młodzież do naśladowania żarliwej wiary swego poprzednika.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg