O modlitwie, pokucie i nawróceniu

Wielkopostna katecheza Benedykta XVI.

Papież nawiązał do słów Ewangelii, czytanej w Środę Popielcową: "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię".

Na placu św. Piotra zebrało się 12 tys. pielgrzymów z całego świata, w tym wielu z Polski.

Przed katechezą odczytano fragment Ewangelii ze słowami: "Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię". (Mk 1,14). Formuła ta jest dzisiaj wymawiana w całym Kościele podczas aktu posypania głów popiołem. W rzeszy wiernych zebranych przed Watykańską Bazyliką wyróżniała się grupa mnichów buddyjskich.

Streszczenie katechezy po polsku odczytał ks. prałat Sławomir Nasiorowski z sekretariatu stanu Stolicy Apostolskiej. "Liturgią Środy Popielcowej Kościół rozpoczyna czterdziestodniowy okres Wielkiego Postu. Rozważa w tym czasie zbawcze tajemnice Męki i Śmierci Chrystusa, a na zakończenie Triduum Pachalnego tajemnicę Jego zmartwychwstania. Przypomina o potrzebie pokuty i zachęca, aby przeżyć raz jeszcze z Jezusem czterdzieści dni Jego postu i modlitwy na pustyni. Posypując nasze głowy popiołem przypomina nam o przemijalności ziemskiej egzystencji: Pamiętaj, człowieku, że prochem jesteś i w proch się obrócisz. A więc nawróć się i uwierz Ewangelii. Niech ten znak uświadomi nam, że na rzeczywistość, która nas otacza, zwłaszcza na potrzeby bliźnich, należy patrzyć oczyma miłosiernego Chrystusa. W naszej wielkopostnej czujności niech nie zabraknie więc modlitwy, zachowania postu i otwarcia serc na potrzeby braci. Rozważając Słowo Boże wraz z Matką Bolesną wpatrujmy się w krzyż Zbawiciela, by na zakończenie tego okresu z czystym sercem i odnowionym duchem przeżywać radość Świąt Wielkanocnych" - brzmiało streszczenie katechezy.

Po odczytaniu katechezy Papież pozdrowił pielgrzymów w kilku językach. Zwracając się do Polaków Papież powiedział: "Bracia i Siostry z Polski i z emigracji! Serdecznie was pozdrawiam! Rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. To czas modlitwy, pokuty i nawrócenia. Niech Maryja stojąca pod krzyżem Jezusa wskaże wam kierunek przemiany życia osobistego, rodzinnego i społecznego. Życzę wam głębokiej refleksji i wielu duchowych owoców. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus".

Na zakończenie odmówiono modlitwę "Ojcze nasz" i Papież udzielił pielgrzymom apostolskiego błogosławieństwa.

Po południu Papież wyruszy z kościoła św. Anzelma ojców benedyktynów na czele procesji z udziałem kardynałów, arcybiskupów, biskupów, ojców benedyktynów i dominikanów oraz wiernych do bazyliki św. Sabiny.

Benedykt XVI kontynuuje tym samym tradycję Jana Pawła II, związaną z obchodami początku Wielkiego Postu.Polski Papież, jak długo mu zdrowie na to pozwalało, przewodniczył obchodom Środy Popielcowej na rzymskim Awentynie, prowadząc procesję z kościoła św. Anzelma do bazyliki św. Sabiny, gdzie odprawiał Mszę św. połączoną z posypaniem głów popiołem. Wraz z początkiem trudności w chodzeniu Jan Paweł II zrezygnował z udziału w procesji, a w ostatnich latach jego życia tradycyjny obrzęd popielcowy odbywał się w Watykanie, podczas audiencji generalnej.

«« | « | 1 | 2 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg