Stwórca był wprost rozrzutny, niestety...

Do zaangażowania wszystkich na rzecz środowiska naturalnego i sprawiedliwości względem każdego człowieka wzywa Papież w przesłaniu na wielkopostną Kampanię Braterstwa, którą episkopat Brazylii organizuje już po raz 54.

Tym razem jej tematem jest ochrona biomów, czyli poszczególnych stref roślinno-klimatycznych, oraz życia i kultury zamieszkujących je ludów. Brzmi on: „Braterstwo: biomy brazylijskie i obrona życia”.

W przesłaniu Franciszek zwraca uwagę, że Stwórca był wprost „rozrzutny” dla Brazylii, obdarzając ją różnorodnymi strefami roślinnymi, co nadaje temu krajowi niezwykłe piękno. Niestety jednak są tam też obecne oznaki agresji wobec dzieła stworzenia i degradacji przyrody. W obronie środowiska i ubogich również Kościół podnosił proroczo głos. Ojciec Święty przypomina, że już w 1979 r. brazylijski episkopat wielkopostną Kampanię Braterstwa pt. „O bardziej ludzki świat” prowadził pod hasłem: „Zachowaj to, co należy do wszystkich”. „«Nie można nie brać pod uwagę skutków degradacji środowiska, aktualnego modelu rozwoju i kultury odrzucenia dla życia osób» (encyklika „Laudato si””, 43) – pisze Papież. – Jednym z największych wyzwań we wszystkich częściach świata jest to, że degradacji środowiska towarzyszy niesprawiedliwość społeczna”. Franciszek zachęca, by uczyć się szacunku do poszczególnych stref roślinnych od ludów je zamieszkujących.

***

Kampanię Braterstwa otworzył 1 marca, w Środę Popielcową przewodniczący episkopatu Brazylii kard. Sergio da Rocha. Inaugurację, w której wziął też udział przedstawiciel brazylijskiego ministerstwa ochrony środowiska, transmitowały katolickie stacje telewizyjne. Wielkopostną akcję poświęcono tym razem ochronie stref roślinnych, czyli biomów, i zamieszkujących je ludów.

Tegoroczna Kampania Braterstwa ma na celu zwrócenie uwagi całego społeczeństwa na konieczność obudzenia troski o ziemię i wszystkie przejawy życia. Refleksja Kampanii opiera się na biblijnym tekście z Księgi Rodzaju (Rodz. 2,15), gdzie Stwórca powierza człowiekowi troskę o pielęgnowanie i dbanie o całe stworzenie. W tym kontekście wypowiedział się sekretarz episkopatu bp Leonardo Ulrich Steiner. Kampania kładzie nacisk na istnienie różnorodnych biomów brazylijskich i zachęca, aby człowiek zechciał pogłębiać swoje relacje z przejawami życia i kultury ludów zamieszkujących ziemię.

Ponadto Kampania ma wzbudzić podziw w tym celu, aby każdy chrześcijanin pielęgnował i troszczył się o dzieło stworzenia. „Dotknięci wielkodusznością i dobrocią biomów, będziemy prowadzeni do nawrócenia, czyli do pielęgnowania i dbania o nie” – podkreśla biskup Steiner.

Materiały tegorocznej Kampanii dają konkretne wskazanie, gdzie człowiek winien dokonać zmiany podejścia do bogactwa środowiska naturalnego, aby z niszczyciela stał się na nowo opiekunem naszego wspólnego domu.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama