Ad limina biskupów Afryki Zachodniej

Papież przyjął na audiencjach prywatnych arcybiskupa stolicy Senegalu, Dakaru, i 5 innych biskupów z tego kraju. Ich konferencja episkopatu rozpoczęła wizytę ad limina Apostolorum, która potrwa do przyszłej środy (15-22 lutego).

Do tej wspólnej konferencji należą biskupi z czterech krajów Afryki Zachodniej. Dwa z nich, Senegal liczący dziś ponad 10 mln mieszkańców i Mauretania, która ma ich niecałe 3 mln, były koloniami francuskimi i są w większości muzułmańskie. Republika Zielona Przylądka z blisko półmilionową ludnością – niemal wyłącznie katolicką – to dawna kolonia portugalska. Do Portugalii należała też Gwinea Bissau, gdzie jednak katolicy wśród niespełna półtoramilionowej ludności stanowią mniejszość. Kraje te uzyskały niepodległość w latach 60. i 70. Do głównych wyzwań dla Kościoła należy tam dzisiaj edukacja, dialog międzyreligijny i ubóstwo dotykające też wielu wspólnot katolickich.

Ewangelizację tych obszarów zapoczątkowało odkrycie przez Portugalczyków w roku 1460 Wysp Zielonego Przylądka. Pierwsza diecezja powstała tam w połowie XVI wieku (rok 1553). Obok księży diecezjalnych misje prowadzili jezuici, kapucyni i augustianie. Duszpasterstwo bardzo ucierpiało, gdy w roku 1910 rewolucja portugalska doprowadziła do zniesienia zakonów. Dziś w Republice Zielonego Przylądka są dwie diecezje.

Na tereny Gwinei Bissau pierwsi misjonarze – portugalscy franciszkanie – przybyli w XVII stuleciu. Tam również ciosem dla ewangelizacji było na początku XX wieku zniesienie zakonów. Dziś chrześcijanie stanowią 5 % mieszkańców kraju, podczas gdy 50 % wyznaje tradycyjne religie afrykańskie, a 45 % islam. W Gwinei Bissau są dwie diecezje.

Do dzisiejszego Senegalu Portugalczycy dotarli już w roku 1444. Od XVI wieku tereny te stały się miejscem handlu niewolnikami i ich wywozu do Ameryki. W drugiej połowie XVIII stulecia zajęli je Francuzi. Pierwszy wikariat apostolski powstał tam w roku 1863 i został powierzony misjonarzom Ducha Świętego. Dziś w Senegalu jest 7 diecezji. 90 % ludności wyznaje islam, 6 % procent – chrześcijaństwo, a 4 % – religie tradycyjne.

Mauretania jest republiką islamską. Głównym językiem jest tam arabski. Katolicy mają jedną diecezję, liczącą tylko 4 i pół tysiąca wiernych – co stanowi zaledwie jedną szóstą procenta ludności kraju.

«« | « | 1 | » | »»