Druga pielgrzymka Jana Pawła II na płytach

Dźwiękową dokumentację drugiej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski z 1983 r. wydało Polskie Radio.

Album nosi tytuł "Pokój Tobie, Polsko, ojczyzno moja!" i składa się z 15 płyt CD.

Zgromadzone nagrania z tej papieskiej pielgrzymki, przechowywane w archiwach Polskiego Radia i Radia Watykańskiego, mają teraz okazję trafić do szerokiej publiczności.

- Album jest realizacją ambitnego i historycznego projektu udostępnienia słuchaczom głosu Jana Pawła II w języku polskim ze wszystkich jego pielgrzymek do ojczyzny - powiedział KAI ks. Rafał Sztejka, szef Naczelnej Redakcji Programów Katolickich Polskiego Radia. Celem tego projektu jest przywołanie nauczania Papieża-Polaka i udokumentowanie wydarzeń minionego pontyfikatu dla przyszłych pokoleń. Ks. Sztejka w rozmowie z KAI wyraził przekonanie, że album trafi do wielu instytucji, którym patronuje Jan Paweł II, a przede wszystkim do szkół imienia Papieża Wojtyły.

Autorką albumu jest Elżbieta Staniszewska, publicystka Naczelnej Redakcji Programów Katolickich Polskiego Radia. Jej zdaniem, nagrania oddane właśnie do rąk słuchaczy, przywołują niezwykły klimat towarzyszący spotkaniom z Papieżem w 1983 r., gdy "na plecach czuło się jeszcze oddech stanu wojennego". - Jan Paweł II nie wznieca jałowej euforii - przybywa, aby wprowadzić Polaków na drogę konstruktywnego działania, przybywa z przemyślaną ideą społecznej solidarności, wynosi na ołtarze duchowych mocarzy, którzy zwyciężali nawet poprzez klęski - podkreśla autorka. W 1983 r. Jan Paweł II dokonał pierwszych na ziemi polskiej beatyfikacji: Urszuli Ledóchowskiej, Rafała Kalinowskiego i Alberta Chmielowskiego. Ze względu na doniosłość tych wydarzeń, Polskie Radio zamieściło również fragmenty ceremonii beatyfikacyjnych.

W czasie drugiej pielgrzymki Ojciec Święty przemierzył ok. 4 tys. kilometrów - od Warszawy poprzez Niepokalanów, Częstochowę, Poznań, Katowice, Wrocław, Górę Świętej Anny aż po Kraków. Obok homilii, zaprezentowano w albumie fragmenty nagrań ilustrujące artystyczny wymiar wielu religijnych uroczystości. Można wysłuchać nieszporów maryjnych z Góry Świętej Anny, kompozycji Wojciecha Kilara "Victoria", wykonanej w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach czy połączonych 27 chórów na wrocławskim Hipodromie. - Jak zwykle do papieskiej pielgrzymki przyłącza się przyroda: słyszymy śpiew ptaków, uderzenia wiatru, szum rzęsistego deszczu, poprzez który z trudem przedziera się głos Ojca Świętego - podkreśla Elżbieta Staniszewska.

We wstępie do albumu prezes Polskiego Radia Andrzej Siezieniewski napisał, że wydanie dźwiękowej dokumentacji drugiej papieskiej pielgrzymki do ojczyzny jest niejako odpowiedzią na uznanie, z jakim spotkał się album "Musicie być mocni", w którym zgromadzono wszystkie wypowiedzi Jana Pawła II z pierwszej pielgrzymki w 1979 r. Polskie Radio pracuje obecnie nad wydaniem kolejnego albumu, który będzie dokumentacją trzeciej papieskiej wizyty w ojczyźnie w 1987 r.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama