Synod: Przekładanie Eucharystii na życie

13. kongregacji generalnej 11 października przewodniczył kard. Juan Sandoval Íñigüez. W obradach uczestniczył Papież.

Sytuację Kościoła w krajach skandynawskich przedstawił bp Kopenhagi, Czesław Kozon. Jest tam ok. 200 tys. katolików, skoncentrowanych głównie w Szwecji, Norwegii i Danii. Większość ludności tych krajów jest luterańska i często zlaicyzowana. Kościoły katolickie są nieliczne i odległe, jednak w większości z nich co niedzielę odprawia się mszę. Uczestniczy w niej 20 do 30 proc. wiernych. We wspólnotach katolickich krajów skandynawskich niedzielna Eucharystia jest centralnym, ale na ogół jedynym spotkaniem liturgicznym wiernych – dodał biskup stolicy Danii. Wskazał on też na potrzebę pogłębionej katechezy eucharystycznej, zwłaszcza gdy chodzi o ofiarny charakter mszy.

Kardynał sekretarz stanu Angelo Sodano zwrócił uwagę na relację, jaka zachodzi między Eucharystią a kościelną jednością. Dla utrzymania tej jedności konieczne jest zachowywanie przy jego sprawowaniu obowiązującej dyscypliny Kościoła – także w tym co dotyczy niemożliwości interkomunii z braćmi odłączonymi. Kard. Sodano przypomniał, że normy dotyczące dyscypliny sprawowania Eucharystii określa między innymi encyklika Jana Pawła II „Ecclesia de Eucharistia”. Mówi ona, że „do tego, aby móc sprawować Eucharystię wraz z braćmi odłączonymi, potrzebna jest jedność wyznania wiary, sakramentów i władzy kościelnej". Dopóki nie nie będzie na nowo przywrócona w pełni ta więź nie jest możliwe koncelebrowanie tej samej liturgii eucharystycznej. Kard. Sodano przypomniał też słowa Jana Pawła II z encykliki "Ut unum sint" gdzie podkreśla, że mimo obecnej niemożliwości wspólnego sprawowania Eucharystii, pragnienie by tak się stało istnieje.

Łaciński patriarcha Jerozolimy Michel Sabbah przypomniał, że to właśnie w tym mieście została ustanowiona Eucharystia i dokonała się cała tajemnica odkupienia. Ziemia Święta jest jednak od wielu już lat miejscem konfliktu i nienawiści. Potrzeba na nowo „wychowywać do Eucharystii”, by przekonać chrześcijan Ziemi Świętej, że adoracja, Msza czy Komunia św. nie są tylko pobożnymi praktykami, lecz życiem wspólnoty, które ma być głoszone w parafii i poza jej granicami – mówił abp. Sabbah. Stwierdził on, że chrześcijanie w Ziemi Świętej cierpią na kompleks niższości, ponieważ są na tym terenie mniejszością. Sprawia to, że wiarę i pobożność traktują jako „schronienie”, a nie bodziec do bycia misjonarzami. Łaciński patriarcha Jerozolimy wyraził nadzieję, że odpowiednie przygotowanie chrześcijan do Eucharystii sprawi, że zamiast narzekać i szukać obrońców staną się oni odważnymi budowniczymi rzeczywistości w której naprawdę obecny jest Bóg.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»

Reklama

Reklama