Castel Gandolfo: Zwierzchnik lefebvrystów u Papieża

Benedykt XVI przyjął przełożonego Bractwa świętego Piusa X, biskupa Bernarda Fellaya.

O papieską audiencję poprosił sam zainteresowany. Ojcu świętemu towarzyszył przewodniczący Papieskiej Komisji „Eccelsia Dei”, kardynał Darío Castrillón Hoyos. Jak stwierdził watykański rzecznik prasowy „spotkanie przebiegało w klimacie umiłowania Kościoła i pragnienia osiągnięcia pełnej jedności. Pomimo świadomości istniejących przeszkód, okazana została wola stopniowych postępów w rozsądnym czasie” – czytamy w komunikacie Joaquína Navarro-Vallsa.

Bractwo świętego Piusa X utworzył przed 35 laty arcybiskup Marcel Lefebvre. Odrzucał on reformy II Soboru Watykańskiego, zwłaszcza postanowienia dotyczące ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego oraz sprawowania liturgii w językach narodowych. W 1988 roku hierarcha ten udzielił bez zgody Stolicy Apostolskiej sakry biskupiej czterem kapłanom, w tym obecnemu przełożonemu bractwa św. Piusa X. Konsekwencją było nałożenie przez Watykan ekskomuniki na arcybiskupa Lefebvra i wyświęconych przezeń biskupów.

W tym samym roku Jan Paweł II ustanowił komisję „Ecclesia Dei”. Jej celem jest uregulowanie statusu tradycjonalistów i umożliwienie im pełnej jedności z Następcą Piotra. W 2002 r. Stolica Apostolska utworzyła administraturę personalną świętego Jana Marii Vianeya w Brazylii. W ten sposób tamtejsi zwolennicy liturgii łacińskiej nawiązali pełną jedność z Rzymem. Wydarzenie to pozwoliło nawiązać dialog z bractwem św. Piusa X. Watykan domaga się od jego członków uznania prymatu Biskupa Rzymu oraz przyjęcia postanowień II Soboru Watykańskiego.

«« | « | 1 | » | »»