Anioł Pański: Szukać i znajdować Boga

Pilnie trzeba prowadzić dzisiejszych ludzi ku odkryciu prawdziwego oblicza Boga, który objawił się nam w Jezusie Chrystusie - mówił Benedykt XVI przed modlitwą Anioł Pański w Castel Gandolfo.

"Doprawdy nadzwyczajnym wydarzeniem kościelnym były przeżyte w minionym tygodniu w Kolonii Światowe Dni Młodzieży, z udziałem wielkiej liczby młodych ze wszystkich stron świata, którym towarzyszyli liczni biskupi, kapłani i osoby zakonne. Było to wydarzenie opatrznościowe dla całego Kościoła. Rozmawiając z niemieckimi biskupami, tuż przed powrotem do Włoch, mówiłem, że młodzi skierowali do swych pasterzy, a w pewien sposób także do wszystkich wierzących, przesłanie będące zarazem swego rodzaju apelem: „Pomóżcie nam być uczniami i świadkami Chrystusa. Niczym Trzej Królowie przybyliśmy, aby Go spotkać i oddać Mu pokłon”. Z Kolonii młodzi powrócili do swych miast i krajów ożywieni wielką nadzieją, nie tracąc jednak z oczu niemałych trudności, przeszkód i problemów, które w naszych czasach towarzyszą autentycznemu poszukiwaniu Chrystusa i wiernemu przylgnięciu do Jego Ewangelii."

"Nie tylko młodzi, ale także wspólnoty i sami pasterze winni coraz bardziej zdawać sobie sprawę z podstawowego dla ewangelizacji faktu: tam, gdzie Bóg nie zajmuje pierwszego miejsca, tam gdzie nie jest uznawany i czczony jako Najwyższe Dobro, godność człowieka wystawiona jest na szwank. Dlatego pilnie trzeba prowadzić dzisiejszych ludzi ku odkryciu prawdziwego oblicza Boga, który objawił się nam w Jezusie Chrystusie. Także ludzkość naszych czasów mogła będzie w ten sposób, niczym Trzej Królowie, oddać Mu pokłon i uwielbić Go. Rozmawiając z niemieckimi biskupami przypomniałem, że oddawanie czci nie jest jakimś „luksusem, ale priorytetem”. Poszukiwanie Chrystusa musi być nieustannym pragnieniem wierzących, zarówno młodych, jak i dorosłych, wiernych i ich pasterzy. Temu poszukiwaniu winny towarzyszyć zachęta, wsparcie i pomoc. Wiara nie jest zwyczajnym przyjęciem jakiegoś kompletnego zestawu dogmatów, który ugasiłby obecne w ludzkiej duszy pragnienie Boga. Przeciwnie, ukierunkowuje ona człowieka kroczącego w czasie ku Bogu wciąż nowemu w swej nieskończoności. Chrześcijanin jest zatem jednocześnie kimś, kto szuka i kimś, kto znajduje. I właśnie to czyni Kościół młodym, otwartym na przyszłość, bogatym w nadzieję dla całego świata."

"Święty Augustyn, którego dzisiaj wspominamy, zostawił wspaniałe refleksje na temat fragmentu Psalmu 105 “Quaerite faciem eius semper - Szukajcie zawsze Jego oblicza”. Zwraca on uwagę, że ta zachęta dotyczy nie tylko życia doczesnego, ale także wieczności. Odkrywanie oblicza Boga nigdy się nie kończy. Im bardziej wchodzimy w blask Bożej miłości, tym piękniej jest postępować na drodze poszukiwań tak, że “amore crescente inquisitio crescat inventi – wraz ze wzrostem miłości rośnie poszukiwanie Tego, którego się znalazło”."

"Jest to doświadczenie, jakiego także my pragniemy z głębi serca. Niech nam to wyjedna wstawiennictwo wielkiego biskupa Hippony i macierzyńska pomoc Maryi, Gwiazdy Ewangelizacji, której teraz przyzywamy w modlitwie Anioł Pański."

Pozdrowienia po polsku:

"Pozdrawiam Polaków obecnych tutaj i tych, którzy łączą się z nami w modlitwie. Polecam wszystkich opiece Matki Bożej i życzę wielu łask. Niech Bóg wam błogosławi."

«« | « | 1 | 2 | » | »»

Reklama

Reklama