Papież podejmie dialog z Żydami

9 czerwca Benedykt XVI przyjmie w Watykanie kierownictwo Światowego Kongresu Żydów (World Jewish Congress), prezesa Edgara Bronfmana i dyrektora generalnego tej organizacji, rabina Israela Singera - podała Rzeczpospolita.

Papież już wcześniej zapowiadał podjęcie dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Uczestniczył w nim również czynnie jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary.

Zbliżenie ze "starszymi braćmi w wierze" będzie bez wątpienia jednym z priorytetów obecnego pontyfikatu. "Wierzę w pomoc Najwyższego dla kontynuacji i umocnienia dialogu oraz współpracy z synami i córkami narodu żydowskiego" - napisał Benedykt XVI, odpowiadając na depeszę gratulacyjną naczelnego rabina Rzymu Riccarda Di Segni.

Środowiska żydowskie z uznaniem przyjęły jego szczere rozliczenie z młodzieńczym epizodem przymusowego udziału w Hitlerjugend. Pisał o nim między innymi w autobiografii "Sól ziemi". Dyrektor generalny WJC rabin Israel Singer podkreśla, że Ratzinger zaliczał się do czołowych architektów polityki uznania przez Watykan Państwa Izrael.

Przy jego czynnym udziale powstały m.in. deklaracja Komisji do spraw Religijnych Stosunków z Judaizmem "Pamiętamy: refleksje o Shoah", zawierająca jednoznaczne stwierdzenie, że chrześcijański antyjudaizm religijny znajdował się wśród przyczyn Holokaustu.

12 marca 2000 roku, podczas jednej z najważniejszych uroczystości Roku Jubileuszowego "Pamięć i pojednanie", prefekt Kongregacji Nauki Wiary był jednym z kardynałów, którzy razem z Janem Pawłem II przepraszali Boga za winy synów i córek Kościoła, m.in. grzech antysemityzmu.

Niektóre z wypowiedzi kardynała Ratzingera i dokumentów kierowanego przez niego urzędu Stolicy Apostolskiej przyjęte jednak zostały z rezerwą. Dotyczy to przede wszystkim deklaracji Kongregacji Nauki Wiary "Dominus Jesus", podkreślającej, że zbawienie dokonuje się tylko za pośrednictwem Chrystusa. W 2001 roku kard. Ratzinger powiedział, że Kościół katolicki oczekuje nawrócenia wyznawców judaizmu, bowiem Jezus jest także ich Mesjaszem. Jak oświadczyli w Waszyngtonie szefowie WJC, tematem ich rozmów z papieżem będzie dialog międzyreligijny i omówienie projektów wspólnych działań katolicko-żydowskich.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama