Abp Dziwisz w Skoczowie (cały tekst homilii)

Ojciec Święty wołał, że Kościół i świat potrzebuje dziś przede wszystkim świętych, bardziej niż reformatorów, ponieważ autentycznymi i największymi reformatorami są właśnie święci - powiedział abp Stanisław Dziwisz w homilii w Skoczowie.

22 maja 2005 r.: uroczystościom z okazji 10. rocznicy wizyty Jana Pawła II na Kaplicówce w Skoczowie przewodniczył abp Stanisław Dziwisz, osobisty sekretarz Ojca Świętego. We Mszy św., która rozpoczęła się o godz. 11.00 wzięło udział - wg szacunków organizatorów - blisko 20 tysięcy wiernych. Podczas uroczystości poświęcono kamienny obelisk ustawiony na miejscu ołtarza, na którym dziesięć lat temu Papież odprawił Mszę św.

Publikujemy cały tekst homilii wygłoszonej przez abpa Stanisława Dziwisza:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tymi słowami przed dziesięciu laty przywitał was wszystkich tu obecnych Ojciec Święty Jan Paweł II.

Drogi pasterzu Kościoła bielsko-żywieckiego, drodzy arcybiskupi, biskupi, kapłani, osoby konsekrowane, drodzy bracia i siostry.

Witam was wszystkich bardzo serdecznie i dziękują za zaproszenie na ślady Ojca Świętego Jana Pawła II tu, do Skoczowa, na Kaplicówkę. Pozdrawiam także tych wszystkich, którzy łączą się z nami poprzez środki przekazu, które tutaj dzisiaj są licznie obecne. Dziękujemy im za tę ważną służbę społeczną.

Ojciec Święty jest tu dzisiaj na pewno z nami. Witamy Go tu serdecznie, tak serdecznie, jak witaliście Go przed dziesięciu laty. Zapraszamy Go: niech świętuje z nami tę uroczystość, dziękczynienie Bogu za tę niezwykłą wizytę duszpasterską u Was. Ks. biskupowi Tadeuszowi, pasterzowi tego Kościoła bielsko-żywieckiego, przyjacielowi, długoletniemu pracownikowi Stolicy Apostolskiej, wyrażam szczerą wdzięczność, za słowa wypowiedziane na początku liturgii, wypowiedziane - powiem - z żarliwością proroka. Chcę mu zwłaszcza podziękować za to niezapomniane powitanie, które skierował z tego miejsca do Ojca Świętego Jana Pawła II przed dziesięciu laty.

Raduję się, że możemy modlić się na Kaplicówce, na tym samym miejscu, na którym sprawował Najświętszą Ofiarę nasz umiłowany, niezapomniany Ojciec Święty. Niech ten ołtarz i ten wielki krzyż, który już ma swoją historię, znak naszej wiary i zbawienia obejmie swymi ramionami całe te piękne Beskidy i niech przypomina przyszłym pokoleniom obecność Następcy Piotra na tej ziemi - Jana Pawła II, Wielkiego - jak Go zwie cały świat i prosi o Jego beatyfikację. Do tego wołania o beatyfikację dołączmy i nasze głosy stąd, ze Skoczowa. Świat dziś potrzebuje świętych na miarę Jana Pawła II.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg