Franciszek: Uczyńmy z wiary nasze życie

Ojciec Święty mówił o znaczeniu nauczania i katechezy.

O znaczeniu nauczania i katechezy dla misji Kościoła i dobra społeczeństwa oraz poszczególnych osób mówił papież Franciszek podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Ojciec Święty kontynuował cykl katechez o uczynkach miłosierdzia. Dzisiaj poruszył dwa z nich: wątpiącym dobrze radzić i nieumiejętnych pouczać. 

Na wstępie papież zauważył, że obydwa wspomniane uczynki można przeżywać zarówno w wymiarze prostym, rodzinnym, dostępnym dla wszystkich, czy też na płaszczyźnie bardziej instytucjonalnej, zorganizowanej. TŁUMACZENIE: 
„Pomyślmy na przykład, jak wiele dzieci cierpi z powodu analfabetyzmu, braku wykształcenia. Jest to sytuacja wielkiej niesprawiedliwości, która narusza samą godność osoby. Bez wykształcenia łatwo następnie paść łupem wyzysku oraz różnych form trudności społecznych.” 

Ojciec Święty podjął też kwestię wątpliwości w wierze i podkreślił, że stawianie sobie pytań o naszą wiarę jest pewnym dobrem, ponieważ w ten sposób jesteśmy pobudzeni do jej pogłębienia. Dodał, że wątpliwości zawsze muszą zostać przezwyciężone. TŁUMACZENIE: 
„Potrzebne jest do tego słuchanie słowa Bożego, i zrozumienie, czego nas ono naucza. Ważną prowadzącą do tego drogą jest katecheza, poprzez którą przepowiadanie wiary wychodzi nam na spotkanie w rzeczywistości życia osobistego i wspólnotowego. I jest jednocześnie inna, równie ważna droga - życia wiarą najbardziej jak jest to możliwe.” 

Papież zaznaczył, że obydwa omawiane dziś uczynki miłosierdzia wobec duszy są bardzo bliskiej naszego życia, a każdy chrześcijanin jest wezwany do życia miłością Boga i bycia jej świadkiem, oferując miłosierdzie naszym braciom.

Papież wezwał też Polaków, by byli świadkami wiary i Chrystusa.

„Bądźmy każdego dnia, w każdej sytuacji życia, świadkami wiary i Chrystusa” - powiedział papież Franciszek pozdrawiając Polaków podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. W wygłoszonej wcześniej katechezie Ojciec Święty mówił o dwóch kolejnych uczynkach miłosierdzia: wątpiącym dobrze radzić i nieumiejętnych pouczać. 

„Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Usłyszeliśmy dzisiaj polecenie, by wątpiącym dobrze radzić i nieumiejętnych pouczać. Bracia i siostry, by wypełnić te zadania, umacniajmy naszą wiarę, słuchając słowa Bożego, uczestnicząc w sakramentach, w życiu Kościoła i w posłudze najbardziej potrzebującym. Podnośmy na duchu wątpiących, bądźmy każdego dnia, w każdej sytuacji życia, świadkami wiary i Chrystusa. Z serca wam błogosławię.” 

W dzisiejszej audiencji udział wzięli m.in. pielgrzymi z parafii św. Michała Archanioła z Wir z diec. świdnickiej oraz niepełnosprawni skauci „Niezłomni” z wrocławskiego Hufca Związku Harcerstwa Polskiego. 

W sumie w Auli Pawła VI, gdzie dziś odbywała się audiencja ogólna, wzięło udział ok. 7 tys. wiernych z całego świata.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama