Niech młodzież uczy się kultury spotkania

Stolica Apostolska uważa, że aktualne wyzwania związane z migracją to kryzys humanitarny wymagający niezwłocznych wspólnych odpowiedzi – powiedział jej przedstawiciel w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Ks. Janusz Urbańczyk zabrał głos 5 października w Wiedniu na Konferencji Śródziemnomorskiej OBWE. Tematem spotkania była migracja i problemy młodzieży po obu stronach Morza Śródziemnego – północnej, czyli europejskiej, i południowej, czyli afrykańskiej.

Watykański dyplomata zwrócił uwagę na cierpienia młodzieży uciekającej przed przemocą, wojną i prześladowaniem, jak też przed ubóstwem. Równocześnie przytoczył słowa, jakie Papież skierował do młodych podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie: „My, dorośli potrzebujemy was, byście nas nauczyli, jak to teraz robicie, żyć razem w różnorodności, w dialogu, w dzieleniu wielokulturowości nie jako zagrożenia, lecz jako szansy. Wy jesteście szansą na przyszłość. Miejcie odwagę uczyć nas, że łatwiej jest budować mosty, niż wznosić mury! Bądźcie naszymi oskarżycielami, jeśli wybieramy drogę murów, drogę nieprzyjaźni, drogę wojny” – mówił w Polsce Ojciec Święty.

„Nowe pokolenia – powiedział we Wiedniu ks. Urbańczyk – są w stanie uczyć nas, że kontakt między różnymi odmiennymi kulturami, religiami i językami jest nie tylko możliwy, ale może również ubogacać i być pożyteczny dla społeczeństwa. To jest kultura spotkania, o której tak często mówi Papież Franciszek”. Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej podkreślił, że wzywa ona wszystkie państwa uczestniczące w Konferencji Śródziemnomorskiej, by „umożliwiały młodym ludziom odgrywanie coraz bardziej aktywnej roli w życiu publicznym”. Mają one dawać im większe możliwości i „pozwolić im być «siłą napędową» w nawiązywaniu więzi między Północą a Południem basenu Morza Śródziemnego w tym tak krytycznym okresie” – dodał polski dyplomata papieski na zorganizowanym przez OBWE spotkaniu.

 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama