Watykan w OBWE

O prawie rodziców do edukacji swych dzieci i znaczeniu tożsamości religijnej dla mniejszości narodowych.

Znaczenie tożsamości religijnej dla mniejszości narodowych podkreślił w Hadze watykański przedstawiciel w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). Prał. Janusz Urbańczyk wystąpił 20 kwietnia na spotkaniu zorganizowanym w tym holenderskim mieście przez Wysokiego Komisarza OBWE ds. Mniejszości Narodowych. Upamiętnia ono 20. rocznicę Rekomendacji Haskich Dotyczących Praw Edukacyjnych Mniejszości Narodowych. Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej zauważył, że ma ona szczególny obowiązek podkreślania roli religii. Odczuwa bowiem, że religia zaznaczyła się i nadal zaznacza w historii, tożsamości, kulturze i życiu społecznym naszych wspólnot.

„Edukacja, zwłaszcza w szkole, odgrywa ogromną rolę w promowaniu tolerancji religijnej i niedyskryminacji – powiedział ks. Urbańczyk. – Ważne, by szkoły uczyły o różnych religiach oraz by pozwalały każdemu z uczniów wyrażać w pełni i otwarcie swoją wiarę”. Ponadto watykański dyplomata przypomniał, że państwa winny respektować prawo rodziców do zapewnienia swym dzieciom edukacji religijnej i moralnej zgodnej ze swoimi przekonaniami. Muszą też one zagwarantować, że „w szkołach publicznych nie będzie się prowadzić indoktrynacji, a dzieci nie będą zmuszane do uczestnictwa w lekcjach niezgodnych z przekonaniami ich rodziców” – dodał przedstawiciel Watykanu w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama