Papież: Jezus jest miłosierdziem

- Jezus jest miłosierdziem Boga, które stało się ciałem - stwierdził papież Franciszek podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Po refleksji o Bożym miłosierdziu w Starym Testamencie Ojciec Święty rozpoczął dziś rozważanie o tym, jak sam Jezus doprowadził je do całkowitej pełni.

Papież zaznaczył, że Pan Jezus ukazywał miłość otwartą na wszystkich, bez granic.

TŁUMACZENIE:
„Miłość czystą, bezinteresowną, absolutną. Miłość, która osiąga swój szczyt w ofierze krzyżowej. Tak, to prawda, Ewangelia jest naprawdę Ewangelią miłosierdzia, ponieważ Jezus jest miłosierdziem.”

Ojciec Święty zauważył, że tę wielką tajemnicę miłości możemy kontemplować, kierując spojrzenie ku ukrzyżowanemu Jezusowi, bowiem na krzyżu Jezus ukazuje miłosierdziu Ojca grzech świata, a wraz z nim wszystkie nasze grzechy.

TŁUMACZENIE:
„Sakrament pojednania uobecnia dla każdego moc przebaczenia wypływającą z krzyża i odnawia w naszym życiu łaskę miłosierdzia, jaką nabył dla nas Jezus! Nie powinniśmy się lękać naszej nędzy: moc miłości Ukrzyżowanego nie zna przeszkód i nigdy się nie wyczerpuje.”

Na zakończenie Franciszek zachęcił, by w obecnym Roku Jubileuszowym doświadczyć mocy Ewangelii miłosierdzia, która przekształca, która wprowadza do serca Bożego, która uzdalnia nas do przebaczenia i postrzegania świata z większą dobrocią.

 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama