Jest miejsce i termin Soboru Wszechprawosłanego

Święty i Wielki Sobór Wszechprawosławny odbędzie się w dniach 16-27 czerwca br. w Akademii Prawosławnej na Krecie.

Mówi o tym oświadczenie ogłoszone 28 stycznia w Chambésy pod Genewą po spotkaniu (Synaksis) w tamtejszym Centrum Prawosławnym Patriarchatu Konstantynopolskiego głów i przedstawicieli lokalnych Kościołów. W dniach 21-28 stycznia obradowali oni nad ostatnimi szczegółami przyszłego zgromadzenia.

Dokument głosi, iż uczestnicy spotkania „zebrali się w celu ostatecznego zatwierdzenia tekstów przeznaczonych” na Sobór. W niedzielę 24 stycznia w cerkwi stauropigialnej św. Pawła w Chambésy odprawili oni świętą liturgię, której przewodniczył patriarcha konstantynopolski Bartłomiej.

W czasie Synaksis, „której sesje przebiegały w apostolskim duchu «wyznawania prawdy w miłości», w zgodzie i zrozumieniu, zwierzchnicy potwierdzili swą decyzję zwołania Świętego i Wielkiego Soboru” – stwierdza komunikat. Postanowiono, że odbędzie się on w Akademii Prawosławnej Krety w dniach 16-27 czerwca 2016 roku. „W tym celu przywołują oni pokornie łaski i błogosławieństwa Trójcy Świętej oraz wzywają gorąco cały Kościół – duchowieństwo i świeckich – do modlitwy w okresie poprzedzającym Święty i Wielki Sobór i w czasie jego trwania” – czytamy w oświadczeniu.

Poinformowano również o tym, jakie tematy przyszłych obrad oficjalnie zatwierdzono i przyjęto. Są to: misja Kościoła prawosławnego w świecie współczesnym; diaspora prawosławna; autonomia [kościelna] i sposób jej ogłaszania; sakrament małżeństwa i przeszkody na drodze do zawarcia go; ważność postu i jego stosowanie dzisiaj; stosunki prawosławia z pozostałym światem chrześcijańskim. Uczestnicy obrad postanowili również, iż wszystkie zatwierdzone dokumenty będą opublikowane.

Przedyskutowano także i określono ustanowienie sekretariatu wszechprawosławnego, wewnętrzny regulamin obrad soborowych, udział obserwatorów nieprawosławnych w sesjach otwierających i zamykających to zgromadzenie oraz wydatki związane z Soborem.

Ponadto obradujący wyrazili poparcie dla chrześcijan prześladowanych na Bliskim Wschodzie, jak również swe ciągłe zatroskanie o dwóch uprowadzonych metropolitów: Pawła Jazidżiego z Patriarchatu Antiocheńskiego i Grzegorza Jana Ibrahima z archidiecezji syriackiej.

Na zakończenie spotkania 27 stycznia przemówienie zamykające wygłosił patriarcha Bartłomiej.

W Synaksis uczestniczyli: patriarchowie – Bartłomiej, Teodor z Aleksandrii, Teofil z Jerozolimy, Cyryl z Moskwy, Ireneusz z Serbii, Daniel z Rumunii, Neofit z Bułgarii i Eliasz z Gruzji, arcybiskupi – Chryzostom z Cypru, Anastazy z Alanii oraz metropolita Rościsław z Ziem Czeskich i Słowacji. Nieobecni byli: patriarcha Jan X z Antiochii i metropolita warszawski Sawa – ze względów zdrowotnych oraz arcybiskup Aten i całej Grecji Hieronim – z powodów osobistych, którzy jednak wydelegowali swoich przedstawicieli.

Przyszły Święty i Wielki Sobór Wszechprawosławny będzie pierwszym tego rodzaju zgromadzeniem świata prawosławnego od ponad 12 wieków. Przygotowania do niego rozpoczęły się w 1961 r., po czym wielokrotnie je przerywano a następnie wznawiano. Od początku odpowiedzialnym za cały ten proces był Patriarchat Konstantynopola.

Prawosławna Akademia Krety położona jest nad samym morzem, na zboczu góry, tuż obok XVII-wiecznego monasteru Gonias, w miejscowości Kolymbari, około 20 kilometrów od Chanii (drugiego co do wielkości miasta na Krety, położonego w zachodniej części wyspy). Otwarto ją w 1968 roku.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| PRAWOSŁAWIE

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama